Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Aktualne rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Aktualne rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Aktualne rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Aktualne rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – w Dzienniku Ustaw pod poz. 879 opublikowane zostało kolejne w tym roku już rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Jest to już kolejna w tym roku zmiana, z jaka mamy do czynienia. 

Dowiedz się więcej

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – kolejne przepisy wprowadzające istotne zmiany w prawie pracy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Tym razem jest to Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która opublikowana została w Dz.U. pod poz. 641.

Termin wejścia w życie ustawy ... "Work life balance"

Termin wejścia w życie ustawy ... "Praca zdalna / Kontrola trzeźwości"

Termin wejścia w życie rozporządzenia... "Zmiany w aktach osobowych"

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy

Work life balance

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która dalej nazywać będziemy Ustawa zmieniająca wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79). Poniżej przedstawiamy Państwu wyciąg z omówienia zmian, jakie znalazły się w Komunikacie na stronie Prezydenta RP.

Dowiedz się więcej