Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Omówienie wybranych przepisów Ustawy z dnia 9 marca 2023r.

199,00 

Omówienie wybranych przepisów Ustawy z dnia 9 marca 2023r. – Work life balance

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet zawierający obszerne omówienie przepisów nowelizujących Kodeks pracy, jakie wprowadza w życie Ustawa z dnia 9 marca 2023r., o zmienia Kodeksu pracy i innych ustaw – zwana Ustawą work life balance.

Zestawienie zawiera omówienie przepisów:

  • wprowadzających dodatkowe przerwy w pracy,
  • dotyczących dodatkowych dni wolnych od pracy z powodu działania siły wyższej,
  • dotyczacych nowych wniosków, jakie mogą składać pracownicy do pracodawcy,
  • zmieniających dotyczacych urlopu opiekuńczego,
  • zmieniających dotyczacych umów o pracę zawieranych na okres próbny,
  • wprowadzających zmiany dotyczące nowych zasad wystawiania świadectw pracy.

Opis

Omówienie wybranych przepisów Ustawy z dnia 9 marca 2023r.

Omówienie wybranych przepisów Ustawy z dnia 9 marca 2023r., o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw. Nie należy ukrywać, iż ww. przepisy wymagają nie tylko zapoznania się z nimi i zrozumienia. Wprowadzenie zmian do przepisów Kodeksu pracy, za sprawą ww. Ustawy „work life balance” to wyzwanie dla personelu działów kadr, jak i dla biur rachunkowo-kadrowych obsługujących pracodawców w zakresie stosowania przepisów prawa pracy. Pomimo tego, że zmian jest sporo, że są one istotne, że wprowadzają nowe rozwiązania, przepisy je opisujące można z powodzeniem analizować i stosować. Oczywiście nie oznacza to, że zadanie to jest łatwe, proste i przyjemne. 

Termin wejścia w życie ustawy ... "Work life balance"

Termin wejścia w życie ustawy ... "Praca zdalna / Kontrola trzeźwości"

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...