Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – kolejne przepisy wprowadzające istotne zmiany w prawie pracy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Tym razem jest to Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która opublikowana została w Dz.U. pod poz. 641.

Termin wejścia w życie ustawy ... "Work life balance"

Termin wejścia w życie ustawy ... "Praca zdalna / Kontrola trzeźwości"

Termin wejścia w życie rozporządzenia... "Zmiany w aktach osobowych"

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...