Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wzór jawnego rejestru umów

Wzór jawnego rejestru umów

Wzór jawnego rejestru umów.  Obowiązek prowadzenia takiego rejestru wynika bowiem z art. 6 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054) zmieniającego ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). W poprzednim opracowaniu odniosłem się do problemu zakresu danych, jakie ujawniane mają być w rejestrze umów jawnych. Wskazałem także na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, jakie skierował do Ministerstwa Finansów [VII.520.14.2021.MKS].

Zasada jawności gospodarowania środkami ...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych,  zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez udostępnianie umów, o których mowa w art. 34a ww. Ustawy.

Ponowne wystąpienie RPO ...

Jak czytamy w Komunikacie RPO,

cyt.: „(…)Ze względu na to, że dotychczas do BRPO nie wpłynęła odpowiedź na pismo z 11 marca 2022 r. skierowane do premiera RPO ponawia wystąpienie kierując je do nowo powołanej minister finansów Magdaleny Reczkowskiej. W ponownym wystąpieniu Rzecznik przypomina, że wykładnia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej pozwala wyznaczać granicę ingerencji w sferę prywatności osób pełniących funkcje publiczne, odnośnie do udostępniania informacji o wynagrodzeniach tych osób. Nowelizowany przepis budzi uzasadnione obawy społeczeństwa co do możliwości naruszenia prawa do prywatności pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego zdaniem RPO możliwe jest przyjęcie takiej wykładni znowelizowanego art. 34a ustawy o finansach publicznych, która będzie zgodna z Konstytucją RP.”

Wzór jawnego rejestru umów

W Wystąpieniu RPO do MF z dnia 27 kwietnia 2022r., [VII.520.14.2021.MKS] czytamy, iż

cyt. „(…)w uzasadnieniu ustawy zapowiadano wydanie rozporządzenia przez Ministra Finansów określającego wzór rejestru umów, w ustawie przepis upoważniający ministra właściwego do spraw finansów publicznych do uregulowania wzoru rejestru umów odnosi się jednak jedynie do rejestru umów prowadzonego przez partię polityczną (art. 4 pkt 2 zmieniający art. 27 ustawy o partiach politycznych) . Ta okoliczność wzbudza dodatkowe zaniepokojenie Rzecznika. Brak jest bowiem aktualnie ustawowej podstawy do uregulowania wzoru rejestru umów wprowadzonego do ustawy o finansach publicznych w drodze rozporządzenia.(…)”.

Szkolenie - jawny rejestr umów

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl

Źródło ...

Wystąpienie RPO z dnia 27 kwietnia 2022r. [Dostęp dnia: 28.04.2022r. godz.: 13:40]

Wystąpienie RPO z dnia 11 marca 2022r. [Dostęp dnia: 15.03.2022r. godz.: 10:00]

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dostęp dnia 28.04.2022r., godz. 13:40]