Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Jawny rejestr umów

Original price was: 599,00 zł.Current price is: 399,00 zł.

Jawny rejestr umów szkolenie

Jawny rejestr umów szkolenie, wyjaśnienia i odpowiedzi na nurtujące pytania, które związane są z tematyką nowych obowiązków, z którymi jednostki zmierza się od 1 lipca 2022r. Tylko praktyczne informacje, poparte merytorycznymi wyjaśnieniami oraz podstawami prawnymi. Szkolenie w sposób jak najbardziej wyczerpujący odpowiada na pytania i wątpliwości, jakie wiążą się z koniecznością wypełnienia nowych obowiązków przy zgłaszaniu danych do jawnego rejestru umów.

Materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników otrzyma kompletne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zawierające szczegółowe wyjaśnienia omawianych przepisów odnoszące się do jawnego rejestru umów.

Praktyczne informacje i prosty język

Materiał szkoleniowy omówiony zostanie ze szczególnym naciskiem na praktyczny aspekt stosowania przepisów o jawnym rejestrze umów. Szkolenie z jawnego rejestru umów zaprezentowane zostanie ponadto prostym językiem i w zrozumiały sposób.

Możliwość zadawania pytań

jawny rejestr umów budzi szereg pytań. Z tego względu dajemy możliwość ich skonsultowania z prowadzącym. Pytania zadawane będą za pośrednictwem chatu internetowego w trakcie szkolenia.

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne od 10:00 do 13:00
Forma warsztatów: szkolenie online na żywo
Możliwość zadawania pytań czat: TAK
Certyfikat szkoleniowy: TAK
Materiały szkoleniowe: TAK
Prowadząca: Mecenas Joanna Martyniuk – Placha

Faktura VAT: 
Po zatwierdzeniu zakupu system automatycznie wystawi Fakturę VAT i prześlę ja na adres email zamawiającego, termin płatności przy przelewie tradycyjnym to 7 dni.

Zwolnienie z VAT: Jeśli jesteś uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) Ustawy o podatku od towarów i usług, przed zgłoszeniem pobierz Oświadczenie dot. zwolnienia z VAT  Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres biuro@prostetorodo.pl

Pytania do organizatora:  694-494-240

SKU: Brak danych Kategoria: Tag:

Opis

Jawny rejestr umów szkolenie    

Jawny rejestr umów szkolenie ...

Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym. Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641). Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł

Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów nierozerwalnie związany jest z koniecznością pozyskiwania danych, które zasilać będą jego bazę. Obowiązkiem zamieszczania informacji w rejestrze obciążeni zostali kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.

Szkolenie rozpocznie się za ...

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegółowy program szkolenia ...

 1. Ustawa z dnia 14 października 2021 r.  o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • rys historyczny
  • zakres działania i najważniejsze regulacje
 2. Art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw czyli co zmienia się w finansach publicznych
  • Zakres zmian i nowe obowiązki;
  • Rejestr umów – definicja, podmioty odpowiedzialne, relacja do dotychczasowych rejestrów prowadzonych przez JST;
  • Zakres informacji podlegających udostępnieniu w rejestrze;
  • Umowa na gruncie prawa cywilnego. Sposoby zawierania umów: forma pisemna dokumentowa, ustna; inne formy szczególne;
  • Dowody potwierdzające zawarcie umowy, czyli czy faktura jest umową;
  • Rodzaje umów, z których informacje będą podlegały obowiązkowi zamieszczenia w rejestrze umów;
  • Umowy cywilnoprawne, a umowy o pracę;
  • Zmiany umowy;
  • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru i kary na naruszenie obowiązku przekazywania informacji do rejestru umów;
 3. Rejestr umów a ustawa z dnia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych;
  • Czym jest informacja publiczna;
  • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej;
  • Definicja funkcjonariusza publicznego;
  •  A co na to Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunał konstytucyjny?
  • Ochrona prywatności i tajemnica przedsiębiorcy;
  • Umowa jako informacja publiczna;
  • Formy udostępnienia informacji publicznej;
  • Orzecznictwo sądowo administracyjne;
 4. Rejestr umów – początek, czyli od kiedy powstanie obowiązek publikacji i których umów dotknie.

Wiedza i doświadczenie ...

Uczestnicy szkolenia zyskają nie tylko wiedzę, ale również nabędą umiejętności związane z realizacją obowiązku zamieszczania danych w jawnym rejestrze umów. Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty związane z wykonywaniem nowych obowiązków, jakie od 01 lipca 2022r., obciążać będą kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Przygotuj się z nami … tel. 694 494 240

Jak zgłosić uczestnika na szkolenie ...

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Jak zapłacić za szkolenie ...

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl

Informacje dodatkowe

Termin:

Szkolenie 27.05.2022 r., Szkolenie 09.09.2022 r.