Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Jawny rejestr umów

399,00 

Jawny rejestr umów szkolenie

Jawny rejestr umów szkolenie, wyjaśnienia i odpowiedzi na nurtujące pytania, które związane są z tematyką nowych obowiązków, z którymi jednostki zmierza się od 1 lipca 2022r. Tylko praktyczne informacje, poparte merytorycznymi wyjaśnieniami oraz podstawami prawnymi. Szkolenie w sposób jak najbardziej wyczerpujący odpowiada na pytania i wątpliwości, jakie wiążą się z koniecznością wypełnienia nowych obowiązków przy zgłaszaniu danych do jawnego rejestru umów.

Materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników otrzyma kompletne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zawierające szczegółowe wyjaśnienia omawianych przepisów odnoszące się do jawnego rejestru umów.

Praktyczne informacje i prosty język

Materiał szkoleniowy omówiony zostanie ze szczególnym naciskiem na praktyczny aspekt stosowania przepisów o jawnym rejestrze umów. Szkolenie z jawnego rejestru umów zaprezentowane zostanie ponadto prostym językiem i w zrozumiały sposób.

Możliwość zadawania pytań

jawny rejestr umów budzi szereg pytań. Z tego względu dajemy możliwość ich skonsultowania z prowadzącym. Pytania zadawane będą za pośrednictwem chatu internetowego w trakcie szkolenia.

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne od 10:00 do 13:00
Forma warsztatów: szkolenie online na żywo
Możliwość zadawania pytań czat: TAK
Certyfikat szkoleniowy: TAK
Materiały szkoleniowe: TAK
Prowadząca: Mecenas Joanna Martyniuk – Placha

Faktura VAT: 
Po zatwierdzeniu zakupu system automatycznie wystawi Fakturę VAT i prześlę ja na adres email zamawiającego, termin płatności przy przelewie tradycyjnym to 7 dni.

Zwolnienie z VAT: Jeśli jesteś uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) Ustawy o podatku od towarów i usług, przed zgłoszeniem pobierz Oświadczenie dot. zwolnienia z VAT  Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres biuro@prostetorodo.pl

Pytania do organizatora:  694-494-240

SKU: Brak danych Kategoria: Tag:

Opis

Jawny rejestr umów szkolenie    

Jawny rejestr umów szkolenie ...

Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym. Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641). Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł

Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów nierozerwalnie związany jest z koniecznością pozyskiwania danych, które zasilać będą jego bazę. Obowiązkiem zamieszczania informacji w rejestrze obciążeni zostali kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.

Szkolenie rozpocznie się za ...

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegółowy program szkolenia ...

 1. Ustawa z dnia 14 października 2021 r.  o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • rys historyczny
  • zakres działania i najważniejsze regulacje
 2. Art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw czyli co zmienia się w finansach publicznych
  • Zakres zmian i nowe obowiązki;
  • Rejestr umów – definicja, podmioty odpowiedzialne, relacja do dotychczasowych rejestrów prowadzonych przez JST;
  • Zakres informacji podlegających udostępnieniu w rejestrze;
  • Umowa na gruncie prawa cywilnego. Sposoby zawierania umów: forma pisemna dokumentowa, ustna; inne formy szczególne;
  • Dowody potwierdzające zawarcie umowy, czyli czy faktura jest umową;
  • Rodzaje umów, z których informacje będą podlegały obowiązkowi zamieszczenia w rejestrze umów;
  • Umowy cywilnoprawne, a umowy o pracę;
  • Zmiany umowy;
  • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru i kary na naruszenie obowiązku przekazywania informacji do rejestru umów;
 3. Rejestr umów a ustawa z dnia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych;
  • Czym jest informacja publiczna;
  • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej;
  • Definicja funkcjonariusza publicznego;
  •  A co na to Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunał konstytucyjny?
  • Ochrona prywatności i tajemnica przedsiębiorcy;
  • Umowa jako informacja publiczna;
  • Formy udostępnienia informacji publicznej;
  • Orzecznictwo sądowo administracyjne;
 4. Rejestr umów – początek, czyli od kiedy powstanie obowiązek publikacji i których umów dotknie.

Wiedza i doświadczenie ...

Uczestnicy szkolenia zyskają nie tylko wiedzę, ale również nabędą umiejętności związane z realizacją obowiązku zamieszczania danych w jawnym rejestrze umów. Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty związane z wykonywaniem nowych obowiązków, jakie od 01 lipca 2022r., obciążać będą kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Przygotuj się z nami … tel. 694 494 240

Jak zgłosić uczestnika na szkolenie ...

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Jak zapłacić za szkolenie ...

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl

Informacje dodatkowe

Termin:

Szkolenie 27.05.2022 r., Szkolenie 09.09.2022 r.