Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Jak prowadzić wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej

Jak prowadzić wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej

Jak prowadzić wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej.  Czasami w ramach szkolenia słyszę pytanie o to, czy faktyczni trzeba taki wyka prowadzić, z czego to wynika. Spotkałem się także z wypowiedziami osób, które negowały zasadność prowadzenia takiego wykazu w związku z tym, iż pierwsza kopia dokumentacji powinna być udostępniania nieodpłatnie przez podmiot leczniczy.

Prowadzenie wykazu jest obowiązkiem ...

Kategorycznie i jednoznacznie podkreślam, prowadzenie wykazu udostępnianej dokumentacji medycznej nie jest przywilejem, nie jest uprawnieniem podmiotu leczniczego, jest jego obowiązkiem. Przepis art. 27 ust. 4 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wyraźnie stanowi, iż podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający określone w nim informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej.

Błędem jest ...

Błędem jest, jeśli …

  • wykaz nie jest prowadzony,
  • w ewidencji odnotowywane są tylko udostępnienia kopii dokumentacji,
  • nie ewidencjonuje się udostępniania wyników badań,
  • warunkuje się wydanie dokumentacji podpisem potwierdzającym jej przyjęcie,
  • błędnie odnotowywane są zakresy udostępnianej dokumentacji, zbyt ogólnie,
  • prowadzona ewidencja nie jest zabezpieczona przede jej utratą / zniszczeniem

Więcej przykładów błędów wraz ze wskazaniem prawidłowych praktyk znajdą Państwo w VIDEO, jakie przygotowaliśmy dla Państwa do pobrania.

Jak prowadzić wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji w pytaniach i odpowiedziach

Autor: mgr Dominik Spałek
Kontakt: tel. 694 494 240

Źródło ...