Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Kiedy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Kiedy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Kiedy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – projektowane są rozwiązania prawne, jakie zakładają określenie konkretnej daty z jaką odwołany ma zostać stan zagrożenia epidemicznego na terytorium kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wniosek o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Kiedy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony został za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Przypomnijmy, stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023r. W związku z jednak przywołanym powyżej wnioskiem GIS, podjęte zostały prace legislacyjne zakładające zmianę takiego stanu rzeczy. Zgodnie z §  1 projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, proponuje się aby z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Jakie zmiany czekają na przedsiębiorców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego ...

Źródło informacji ...