Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kiedy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Kiedy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Kiedy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – projektowane są rozwiązania prawne, jakie zakładają określenie konkretnej daty z jaką odwołany ma zostać stan zagrożenia epidemicznego na terytorium kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wniosek o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Kiedy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony został za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Przypomnijmy, stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023r. W związku z jednak przywołanym powyżej wnioskiem GIS, podjęte zostały prace legislacyjne zakładające zmianę takiego stanu rzeczy. Zgodnie z §  1 projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, proponuje się aby z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Jakie zmiany czekają na przedsiębiorców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego ...

Źródło informacji ...