Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Ostrzeżenie Centrum e-Zdrowia

Ostrzeżenie Centrum e-Zdrowia

Ostrzeżenie Centrum e-Zdrowia – za sprawą kierowanej do podmiotów medycznej korespondencji email CeZ przypomina o istnieniu realnego zagrożenia ze strony cyberprzestępców.

Zalecenia ...

cyt.:”W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

  1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł – unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób. Hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12).
  2. Należy unikać otwierania podejrzanych linków – zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
  3. Nie należy udostępniać poufnych informacji – należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.
  4. Bezwzględnie należy regularnie wykonywać kopie zapasowe – tak, aby w przypadku awarii lub ataku można było przywrócić utracone informacje.
  5. Należy monitorować aktywność kont w organizacji – wyciek hasła dla jednego z kont może narazić całą organizację.
  6. Należy regularnie wykonywać przegląd i aktualizację środowisk – nie aktualne, a tym samym podatne usługi, są furtką do wykonania ataku na organizację.”