Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022r., poz 2736) okres stanu zagrożenia epidemicznego został przedłużony.

Zgodnie z § 1.

cyt.: „W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.) użyte w § 2, w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 1113, w § 6 w ust. 1 i 3 oraz w § 7 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2023 r.”.”

Zgodnie z § 2.

cyt.: „Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Przepisy obowiązujące w okresie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego

Jakie przepisy przestaną obowiązywać po odwołaniu epidemii ...

Dodaj komentarz