Proste to RODO ochrona danych w sektorze medycznym

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w sektorze medycznym

Szkolenie dla zaawansowanych dr Jakub Rzymowski Dominik Spałek

Szkolenie Proste to RODO Wzory dokumentów RODO w medycynie

Szkolenie Proste to RODO wzory dokumentów RODO w medycynie.

Indywidualne pytania słuchaczy i praktyczna dyskusja merytoryczna.

Szkolenie Proste to RODO wzory dokumentów RODO w medycynie – panel dyskusyjny. Z uwagi na fakt, iż jest dla nas najistotniejsze, aby szkolenie było dla Państwa użyteczne, sporą część czasu poświęcimy dyskusji i odpowiedziom na Państwa pytania. Zdajemy sobie sprawę, iż uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania to element, który jest dla Państwa decydujący. Mają to na względzie, każdy z uczestników, będzie mógł wziąć udział w dyskusji. Każdy będzie mógł zadać swoje indywidualne pytanie.

Audyt dokumentacji RODO.

Sprawdzisz poprawność i kompletność swojej dokumentacji z Rozporządzeniem RODO. Praca IOD w jednostkach medycznych polega na nieustannym śledzeniu otoczenia, w jakim one funkcjonują. Z tego względu inspektorzy zmuszeni są do szybkiego i sprawnego reagowania na działania:

 • pacjentów,
 • podmiotów występujących w ich otoczeniu,
 • Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Rzecznika Prawa Pacjenta,
 • innych PWDL.

Spowodowany opisanym dynamicznym otoczeniem szum informacyjny, skutkuje tym, iż inspektorzy ochrony danych samodzielnie muszą zmierzyć się z kolejnymi interpretacjami, doniesieniami medialnymi czy propozycjami rozwiązań innych jednostek. W konsekwencji zaczynają przejmować oni kompetencje innych służb w swoich jednostkach. Rozpoznając często w osamotnieniu zagadnienia merytorycznie, jednak nie od strony przepisów regulujących ochronę danych, ale przez pryzmat przepisów branżowych, tematycznych. Osamotnienie IOD w podejmowaniu analiz takich problemów skutkuje tym, iż faktyczny zakres ich obowiązków, niezbędnej wiedzy i oczekiwań Administratorów Danych Osobowych wykracza daleko poza dziedzinę ochrony danych osobowych.

Wzory dokumentów RODO w medycynie.

Szkolenie Proste to RODO wzory dokumentów RODO w medycynie. Aby ułatwić Państwu pracę i wykonywanie opisanych zadań, podjęliśmy decyzję o stworzeniu innego programu szkoleniowego. Innego niż dotychczas spotykane. Szkolenie Proste to RODO skupia swoją uwagę na kluczowych dokumentach RODO, których stworzenie wymaga ogromnego poświęcenia, uwagi i cierpliwości. Jak również współpracy z innymi komórkami jednostki medycznej, jakiej często brakuje IOD. Kierowani naszym doświadczeniem i wiedzą stworzyliśmy gotowe wypełnione wzory dokumentów, które ułatwią w sposób istotny IOD, czy nawet samodzielnemu ADO, ich skuteczne wdrożenie do stosowania w swojej placówce medycznej, bez konieczności angażowania ogromnych nakładów siła, a co za tym idzie, środków finansowych. Są to także dokumenty, które podlegają faktycznie nieustannym zmianom, jakie wynikają z dynamicznych zachowań ustawodawcy, doktryny i całego otoczenia jednostek służby zdrowia. Naszym celem jest zrealizowanie praktycznych szkoleń i ochrona danych w PWDL.

Jak wygląda schemat naszego szkolenia "Proste to RODO II"

I - BLOK - audyt dokumentacji RODO test kompletności i poprawności wdrożonej dokumentacji RODO

W pierwszej części szkolenia przedstawimy Państwu informacje, które pozwolą na dokonanie samooceny wdrożonej w Państwa jednostce dokumentacji RODO. Dzięki temu testowi będą Państwo w stanie ocenić zasadność wykonania jej przeglądu pod kątem kompletności i poprawności.

II - BLOK - omówienie wzorów dokumentów RODO

W tej części szkolenia przedstawimy zasady tworzenia dokumentacji RODO, konkretnych dokumentów. Omówimy przygotowane przez nas wzory.

Każdy z uczestników otrzyma wypełnione wzory dokumentów RODO.

 • RCPD – rejestru czynności przetwarzania danych dla jednostki medycznej.
 • OR – oceny ryzyka przetwarzania danych.
 • KI – klauzul informacyjnych dla pacjenta, dla pracownika, dla kandydata, dla kontrahenta i inne.

Każdy z uczestników otrzyma przygotowane wzory Procedur

 

Wszystkie te dokumenty zostaną szczegółowo omówione, dzięki czemu praca ich dostosowanie do własnej specyfiki jednostki medycznej będzie proste, szybkie i skuteczne.

III - BLOK - panel dyskusyjny / indywidualne tematy / dyskusja i bieżące problemy

Nasze szkolenie nastawione jest na praktyczną wiedzę. Z tego względu zdecydowaliśmy się, iż znaczącą część czasu przeznaczymy na dyskusję. Każdy z uczestników będzie mógł zadawać pytania naszym prelegentom oraz podejmować dyskusję. Wszystko to służyć ma użyteczności przekazywanej Państwu wiedzy.

Co należy zrobić, aby się zapisać na szkolenie.

Zarezerwuj miejsce na szkolenie

Nie czekaj do ostatniej chwili, zarezerwuj sobie miejsce na szkolenie Proste to RODO.

 • Kup bilet na szkolenie Proste to RODO
 • Po zakupie prześlij do nas listę swoich indywidualnych pytań
 • Dokonaj płatności.
 • Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.
Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 42%

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję (ilość miejsc ograniczona)

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO).
Inspektorzy Ochrony Danych.
Administratorzy Systemów Informatycznych.
Informatycy i osoby zarządzające systemem teleinformatycznym.
Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych.
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe korzyści dla uczestników szkolenia:

Świadczenia dodatkowe dla uczestników szkolenia:

Przerwy kawowe: kawa, herbata, ciasto
Przerwa obiadowa: obiad dla uczestników

Termin i miejsce szkolenia:

Planowane terminy szkolenia:
03.II.2020 r.Częstochowa

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Osoby prowadzące:

dr Jakub Rzymowski
mgr Dominik Spałek
mgr Michał Kubik

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL].

5/5

1499,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów jednostek medycznych. Opis sposobów realizacji obowiązku.

5/5

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln