Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Warsztaty Proste to RODO 2 dla zaawansowanych – praktycznie i na realnych przykładach w PWDL

Warsztaty Proste to RODO 2 dla zaawansowanych - praktycznie i na realnych przykładach z jednostek medycznych.

Dyskusja i rozwiązania dla realnych problemów jednostek medycznych

Warsztaty Proste to RODO 2, mają być dla Państwa pomocne w rozwiązaniu codziennych problemów w pracy. Jest dla nas najistotniejsze, aby szkolenie było dla Państwa użyteczne. Dlatego sporą część czasu poświęcimy dyskusji i odpowiedziom na Państwa pytania. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rzeczą w pracy IOD / ADO jest rozwiązywanie problemów. Mając to na względzie, każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość aktywnego brania udziału w dyskusji. Każdy będzie mógł zadać swoje indywidualne pytanie.

 

Umowy powierzenia przetwarzania danych.

Kiedy należy, kiedy nie wolno, kiedy warto zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych w medycynie.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

W jakich okolicznościach i komu trzeba nadawać upoważnienia, kiedy nie trzeba i w jakiej formie.

Monitoring wizyjny i monitoring pracy pracowników i badanie trzeźwości.

Kiedy wolno, się kamerować, na jakich zasadach, kiedy nie wolno dopuścić pracownika do pracy.

Ewidencja czasu pracy pracowników jednostek medycznych.

Czyli co wpisywać, czego nie wpisywać, komu pokazywać.

Naruszenia i zgłoszenia do PUODO.

Co Cię czeka w praktyce, co Cię może spotkać i jak sobie radzić. Najczęściej spotykane stany faktyczne w praktyce PWDL.

Zasady przetwarzania danych.

Czy wystarczy że ADO tylko przestrzega zasad określonych w RODO?

Odpowiedzialność na gruncie RODO.

Nietypowe przypadki, w których należy liczyć się z tym, że odpowiedzialność może wystąpić.

Audyt RODO.

Słów kilka o tym, czy warto jest powiedzieć "sprawdzam!".

Przychodzi kontrola i odrócenie ciężaru dowodu.

Czyli, jak się bronić, kiedy trzeba się bronić.

Jak wygląda schemat naszego szkolenia "Proste to RODO 2"

I - audyt dokumentacji RODO test kompletności i poprawności wdrożonej dokumentacji RODO

W pierwszej części szkolenia Warsztaty Proste to RODO 2 przedstawimy informacje, które pozwolą na dokonanie samooceny wdrożonej dokumentacji RODO. Dzięki temu testowi będą Państwo w stanie ocenić zasadność wykonania jej przeglądu pod kątem kompletności i zgodności z przepisami Rozporządzenia RODO.

II - omówienie wzorów dokumentów RODO

W tej części szkolenia Warsztaty Proste to RODO 2 przedstawimy zasady tworzenia dokumentacji RODO, konkretnych dokumentów. Omówimy przygotowane przez nas wzory.

Każdy z uczestników otrzyma wypełnione wzory dokumentów RODO.

  • RCPD – rejestru czynności przetwarzania danych dla jednostki medycznej.
  • OR – oceny ryzyka przetwarzania danych.
  • KI – klauzul informacyjnych dla pacjenta, dla pracownika, dla kandydata, dla kontrahenta i inne.

Każdy z uczestników otrzyma przygotowane wzory Procedur

Kierowani naszym doświadczeniem i wiedzą stworzyliśmy gotowe wypełnione wzory dokumentów, które ułatwią w sposób istotny IOD, czy nawet samodzielnemu ADO, ich skuteczne wdrożenie do stosowania w swojej placówce medycznej. Wdrożenie  bez konieczności angażowania ogromnych nakładów siła, a co za tym idzie, środków finansowych.

III - panel dyskusyjny / indywidualne tematy / dyskusja i bieżące problemy

Nasze szkolenie Warsztaty Proste to RODO 2 nastawione jest na praktyczną wiedzę. Z tego względu zdecydowaliśmy się, iż znaczącą część czasu przeznaczymy na dyskusję. Każdy z uczestników będzie mógł zadawać pytania naszym prelegentom oraz podejmować dyskusję. Praca IOD w jednostkach medycznych polega na nieustannym śledzeniu otoczenia, w jakim one funkcjonują. Z tego względu inspektorzy zmuszeni są do szybkiego i sprawnego reagowania na działania:

  • pacjentów,
  • podmiotów występujących w ich otoczeniu,
  • Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Rzecznika Prawa Pacjenta,
  • innych PWDL.

Spowodowany opisanym dynamicznym otoczeniem szum informacyjny skutkuje tym, iż IOD zmuszeni są samodzielnie analizować kolejne interpretacje, doniesienia, opinie, czy raportami organów kontrolnych. Po to, aby wybrać właściwe rozwiązanie dla ADO. Często w tych analizach pozostawieni są sami sobie, albo zaczynają przejmować kompetencje innych służb w swoich jednostkach. Osamotnienie IOD w podejmowaniu analiz takich problemów skutkuje tym, iż faktyczny zakres ich obowiązków, niezbędnej wiedzy i oczekiwań wykracza daleko poza dziedzinę ochrony danych osobowych. Z tego względu szkolenie Warsztaty Proste to RODO 2 ma odpowiadać na realne potrzeby, na realne problemy jednostek medycznych. 

Co należy zrobić, aby się zapisać na szkolenie.

Zarezerwuj miejsce na szkolenie

Nie czekaj do ostatniej chwili, zarezerwuj sobie miejsce na szkolenie Proste to RODO.

Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 45%

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO 2. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję (ilość miejsc ograniczona)

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO).
Inspektorzy Ochrony Danych.
Administratorzy Systemów Informatycznych.
Informatycy i osoby zarządzające systemem teleinformatycznym.
Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych.
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe korzyści dla uczestników szkolenia:

Świadczenia dodatkowe dla uczestników szkolenia:

Przerwy kawowe: kawa, herbata, ciasto
Przerwa obiadowa: obiad dla uczestników

Termin i miejsce szkolenia:

Planowane terminy szkolenia:
03.II.2020 r.Częstochowa

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Osoby prowadzące:

dr Jakub Rzymowski
mgr Dominik Spałek
mgr Michał Kubik

Dodaj komentarz