Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Prawa i wolności na gruncie RODO

11,00 

Prawa i wolności na gruncie RODO

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład, poświęcony tematyce „Prawa i wolności na gruncie RODO”. Zajęcia poprowadzi dr Jakub Rzymowski z kancelarii adwokackiej Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak.

Termin: 25 marca 2021r. (czwartek) – odbędzie się wykład
Rozpoczęcie zajęć: 9:00 (2 godz.)
Prowadzący: dr Jakub Rzymowski

 

 

Brak w magazynie

Opis

Prawa i wolności na gruncie RODO

Nie da się zrealizować art. 32 RODO i przeprowadzić oceny ryzyka bez znajomości praw i wolności na gruncie RODO.

Cytujemy: „1.   Uwzględniając (…) ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,”.

Nie da się, zgodnie z RODO, ocenić skutków naruszenia, czyli zrealizować art. 33 i 34 RODO bez znajomości praw i wolności na gruncie RODO.

Cytujemy art. 33 ust. 1 RODO: „1.   W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator (…) zgłasza je organowi nadzorczemu (…) chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.”

Podobnie 34 ust. 1 RODO: „Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.”.

Podczas wykładu zajmiemy się:

  • prawami i wolnościami zasadniczymi wskazanymi na gruncie RODO,
  • prawami i wolnościami szczegółowymi wskazanymi na gruncie RODO,
  • wspomnimy o prawach i wolnościach wskazanych na gruncie KPP UE.

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

25 marca 2021r.