Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Szkolenie nowa Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

349,00 

Szkolenie nowa Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Wejście w życie nowych przepisów regulujących zasady funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP) wymusza na dotychczasowych pracowniczych kasach zapoomogowo-pożyczkowych (PKZP) podjęcie zdecydowanych działań. Działań pozwalających im na dalsze funkcjonowanie zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Założenia szkoleniowe:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian jakie nastąpiły w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa zastąpiła rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, zastąpione zostało ustawą o kasach zapomogowo – pożyczkowych. Zakres przedmiotowy nowej ustawy obejmuje kompleksowo zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy KZP oraz jej likwidacji.

Dla kogo dedykowane jest szkolenie:

Program szkolenia został przygotowany w taki sposób, aby był pomocny dla:

 • członków organów dotychczasowych PKZP,
 • przedstawicieli Organizacji Związkowych
 • zainteresowanych inicjatorów/ założycieli nowych KZP,

Prowadzący: dr Ewa Podgórska-Rakiel

Radca prawny z praktyką w prawie pracy od 2003 r., właścicielka Kancelarii Rakiel. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Doświadczony trener w szkoleniach z zakresu działalności Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, ZFŚS, indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.

Termin szkolenia: 27 kwietnia 2022r.
Forma szkolenia: zajęcia w trybie zdalnym online (na żywo)
Możliwość zadawania pytań: Tak
Czas trwania szkolenia: 09:00 do 12:30
Certyfikat szkoleniowy: Tak
Materiały szkoleniowe: Tak
Minimalna ilość uczestników warunkująca realizację szkolenia: 10 osób

19 w magazynie

Opis

Szkolenie nowa Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Szkolenie nowa Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych to zajęcia, które przygotowaliśmy z myślą o dotychczasowych członkach organów Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych, którzy będa musieli przygotować się do stosowania nowych przepisów. Do szkolenia zapraszamy także zainteresowanych i organizatorów nowych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych. Naturalnie na zajęciach nie może także zabraknąć przedstawicieli Organizacji Związkowych, które realizują konkretne zadania względem KZP.

dr Ewa Podgórska-Rakiel
Radca prawny z praktyką w prawie pracy od 2003 r., właścicielka Kancelarii Rakiel. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Doświadczony trener w szkoleniach z zakresu działalności Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, ZFŚS, indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.

Program ramowy szkolenia ...

 • Dlaczego Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) zmienia się na Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (KZP)?
 • Do kogo adresowana jest pomoc Kasy po zmianie przepisów ustawy o związkach zawodowych?
 • Czy potrzebne są zmiany w Statucie Kasy w związku z nową ustawą?
 • Kiedy Kasa składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej?
 • Jak i gdzie realizować nowy obowiązek umieszczania informacji o pełnej nazwie KZP, nr REGON, siedzibie, nazwie i adresie pracodawcy?
 • Na czym polega elektroniczna forma obiegu pism KZP?
 • Co powinna określać umowa z pracodawcą o pomocy w działalności Kasy i czy musi być podpisana?
 • Co oznacza kontrola związków zawodowych w działalności Kasy i czy rady pracowników lub przedstawiciel pracowników mogą po nowelizacji sprawować kontrolę nad Kasą?
 • Jakie dokumenty są przekazywane obowiązkowo podmiotowi sprawującemu kontrolę nad KZP?
 • Jaka jest obowiązkowa treść statutu KZP?
 • Jakie zmiany w międzyzakładowych KZP?
 • Jakie są zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka z listy członków KZP?
 • Na czym polega ustawowy obowiązek wskazania osoby uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego w razie śmierci?
 • Jakie są rodzaje udzielanych pożyczek lub zapomóg, a także warunki ich udzielania i spłaty?
 • Jakie nowe warunki udzielania pożyczek przewiduje ustawa o KZP?
 • Czy umowa pożyczki i oświadczenia poręczycieli mogą być zawarte na jednym wniosku o pożyczkę?
 • Jakie zmiany należy dokonać aby osoby wykonujące pracę na podstawie umów prawa cywilnego – zleceniobiorcy i osoby samozatrudnione mogły korzystać z KZP?
 • Czy ustawa określa zasady ochrony danych osobowych?
 • Jaki jest nowy katalog danych osobowych, które można żądać od członka Kasy?
 • Jakie obowiązki informacyjne ciążą na PKZP w związku z RODO?
 • Czy możliwe jest ściąganie zaległości pożyczkobiorcy bezpośrednio z wynagrodzenia poręczyciela?
 • Czy w przypadku zleceniobiorcy raty pożyczki mogą być ściągane bezpośrednio z wynagrodzenia tak jak w przypadku pracownika?
 • Jakie są konsekwencje niedostosowania przepisów Kasy do nowelizacji w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy?