Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Jak przygotować system informatyczny do EDM

Original price was: 199,00 zł.Current price is: 79,00 zł.

Prezentacja jak przygotować system informatyczny do EDM

Proste to RODO przy współpracy z Informatyka-Serwis przygotowało dla Państwa nagranie VIDEO poświęcony tematyce, związanej z przygotowaniem jednostek medycznych do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, ale od strony informatycznej.

Tematyka dotyczy aspektów techniczno-organizacyjnych:

 • Jakie wymagania stawiają przepisy prawa przed jednostkami w zakresie przygotowania systemu informatycznego
 • Co w praktyce należy zrobić, aby spełnić ww. wymagania przepisów prawa
 • Co jest źródłem nieprawidłowych działań podmiotów medycznych
 • Jakie są warianty możliwych modernizacji systemu informatycznego pod kątem przygotowania do EDM
 • Jakie są możliwe modele gwarantujące wysoki poziom przygotowania systemu do prowadzenia dokumentacji elektronicznej.

Praktyczne informacje podane w zrozumiały sposób.

Prowadzący: mgr inż. Michał Kubik
Czas trwania: 1h 50 min
Format: Nagranie VIDEO
Materiał VIDEO możliwy jest do odtworzenia na komputerze / telefonie / tablecie

Opis

Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej

Prawo, czy obowiązek ...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej, jaki opublikowany został na stronie gov.pl, nie pozostawia najmniejszych jednak złudzeń.

Prawo, czy obowiązek ...

W trosce o prawidłowy przekaz, o to abyście Państwo mogli z łatwością przyswoić sobie specjalistyczne informacje dot. zagadnień informatycznych, opracowaliśmy materiał video. W ramach którego wyjaśniamy prostym, zrozumiałym językiem kluczowe kwestie, dla przygotowania systemu informatycznego do prowadzenia EDM.

Wymagania odnoszące się do zabezpieczenia dokumentacji medycznej

Wymagania, jakie nowe rozporządzenie stawia przed jednostkami, jakie będą prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej.

 • Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej musi zostać zabezpieczona.
 • Zagwarantowana musi być dostępność do dokumentacji wyłącznie dla osób uprawnionych.
 • ADO musi zapewnić stosowanie metod i środków ochrony dokumentacji, jakich skuteczność jest powszechnie uznawana.
 • Wymaga się  systematycznego szacowania ryzyka oraz zarządzania nim.
 • Obowiązkiem ADO jest opracowanie i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania.
 • Wymogiem bezwzględnym jest także stosowanie środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, uwzględniających najnowszy stan wiedzy.
 • Dokonywana musi być regularnie aktualizacja oprogramowania.
 • Wymagane jest aby na bieżąco kontrolowane było funkcjonowanie organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.
 • Obowiązkiem ADO jest także przygotowanie i realizacja planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.

Wymagania odnoszące się do systemu teleinformatycznego jednostki

System teleinformatyczny, w którym jest prowadzona dokumentacja zapewnia

 • integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach udokumentowanych procedur,
 • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • wymagalność identyfikacji osoby sporządzającej dokumentację oraz dokonującej wpisu lub innej zmiany i zakresu dokonanych zmian w dokumentacji lub
 • danych
 • informację o czasie sporządzenia dokumentacji oraz dokonania wpisu lub innej zmiany,
 • przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 pkt 3 Rozporządzenia RDM,
 • możliwość prowadzenia i udostępniania dokumentacji w formatach i standardach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905), a w przypadku ich braku, możliwość prowadzenia i udostępniania dokumentacji w standardach HL7 oraz DICOM lub innych standardach i formatach,
 • funkcjonalność wydruku dokumentacji,
 • możliwość eksportu całości danych w standardach i formatach, o których mowa w pkt 6, w sposób umożliwiający odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym.