Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla podmiotów medycznych

599,00 1 799,00 

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla podmiotów medycznych

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleniową poświęconą tematyce cyberbezpieczeństwa w podmiotach medycznych. Program szkolenia odpowiada realnym i rzeczywistym zagrożeniom, przed jakimi stoją szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie. W ramach szkolenia, nie tylko omawiamy obowiązki, jakie mają podmioty medyczne w obszarze cyberrbezpieczeńśtwa, ale przede wszystkim pokazujemy uczestnikom, z jakiego rodzaju formami ataków mogą się zetknąć w praktyce oraz informujemy, w jaki sposób można minimalizować ryzyko, jak postępować w sytuacji, kiedy względem danego użytkownika podjęta zostanie próba ataku hakerskiego.

VIDEO – szkolenie z cyberbezpieczeństwa

Mogą Państwo wybrać szkolenie w formie nagrania VIDEO. Nagrania, które będą mogli Państwo odtworzyć dowolną ilość razy dla swojego personelu. Tego rodzaju rozwiązanie sprawdza się w realiach życia codziennego, albowiem personel medyczny sam decyduje o tym, kiedy dane nagranie będzie odtwarzał. Doskonale bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest zebrać grupę szkoleniową w podmiocie medycznym.

Warsztaty szkoleniowe on-line

Proponujemy także udział w szkoleniu, na żywo realizowanym w formule on-line. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań do prowadzących, jak również prowadzenia dyskusji i wymiany opinii pomiędzy sobą.

Prosimy o wybór wariantu:

Opis

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla podmiotów medycznych ...

Przygotowaliśmy dla Państwa dwa warianty szkoleniowe, z których mogą Państwo skorzystać, w zależności od swoich potrzeb i możliwości. Naturalnie jesteśmy także otwarci na inne propozycje szkoleniowe co oznacza, iż istnieje także możliwość przeprowadzenia warsztatów dotyczacych tematyki ochrony danych, czy cyberbezpieczeństwa, także stacjonarnie w Państwa Jednostce.

Założenia szkoleniowe ...

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką cyberbezpieczeństwa i roli człowieka jako jego największe podatności. Podczas zajęć omówione zostaną najczęstsze metody ataków hackerskich z wykorzystaniem najsłabszego elementu bezpieczeństwa czyli człowieka. Studenci będą mieli okazję wskazać i zrozumieć rolę inspektora ochrony danych nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale również informatycznego i mentorskiego. Na zajęciach zostaną wskazane metody pracy z personelem oraz budowanie kompetencji miękkich u IOD. Zajęcia będą prowadzone na zasadzie studium przypadków, aby wskazać słuchaczom najczęściej popełniane błędy przez pracowników, ale również błędy w zarządzaniu podmiotem, które to wykorzystują atakujący. Efektem prowadzonych zajęć będzie podniesienie świadomości przyszłych managerów powagi cyberbezpieczeństwa i skutków bagatelizowania go przez personel. Słuchacze wzmocnią swoje kompetencje miękkie co pozwoli im na wdrożenie prawidłowych i dopasowanych procedur bezpieczeństwa informacji w podmiotach, w których będą pracować.

Ramowy program szkoleniowy ...

  • Socjotechnika – co to i skąd pochodzi
  • Kanały ataków inżynierii społecznej
  • Przykłady i metody działań ataków phishingowych
  • Przykłady i metody smishingu
  • Przykłady i metody vishingu 
  • Socjotechnika w mediach społecznościowych
  • Symulacje ataków socjotechnicznych przy użyciu phisingu i podszycia
  • Jak się bronić, czyli metody dnia codziennego.

Warsztaty szkoleniowe ON-LINE

Temat: Podniesienie kompetencji personelu medycznego w obszarze cyberbezpieczeństwa

Szkolenie dedykowane dla: pracowników podmiotów medycznych realizujących zadania z dostępem do systemu informatycznego

Korzyści ze szkolenia: realne podniesienie świadomości pracowników co do zagrożeń w obszarze dla wykonywanej przez nich pracy, pozyskanie kompetencji w zakresie rozpoznawania sytuacji kryzysowych i w obszarze radzenia sobie w takich sytuacjach

Termin szkolenia: 27 lutego 2023r.
Czas trwania nagrania: 4 godziny
Prowadzący: Marisuz Stasiak vel Stasek
Prowadzący: Dominik Spałek
Możliwość zadawania pytań w ramach szkolenia: Tak

 

VIDEO - szkolenie z cyberbezpieczeństwa

Temat: Podniesienie kompetencji personelu medycznego w obszarze cyberbezpieczeństwa

Szkolenie dedykowane dla: pracowników podmiotów medycznych realizujących zadania z dostępem do systemu informatycznego

Korzyści ze szkolenia: realne podniesienie świadomości pracowników co do zagrożeń w obszarze dla wykonywanej przez nich pracy, pozyskanie kompetencji w zakresie rozpoznawania sytuacji kryzysowych i w obszarze radzenia sobie w takich sytuacjach

Czas trwania nagrania: 4 godziny
Prowadzący: Marisuz Stasiak vel Stasek
Prowadzący: Dominik Spałek

 

Informacje dodatkowe

Sszkolenie CYBER

VIDEO – nagranie szkoleniowe, Szkolenie na żywo ON-LINE