Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Poradnik jak udzielić odpowiedzi na 27 pytań UODO

149,00 

Poradnik jak udzielić odpowiedzi na 27 pytań UODO

Jak informuje UODO w związku z docierającymi do Organu nadzorczego informacjami o nieprawidłowościach w obszarze powoływania i pełnienia funkcji przez Inspektorów Ochrony Danych Organ nadzorczy- korzystając ze swoich uprawnień – przygotował 27 pytań kontrolnych, które będzie kierował do administratorów i podmiotów przetwarzających, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, zobowiązując je tym samym do udzielenia odpowiedzi.

Format: poradnik wysyłany w postaci elektronicznej edytowalnej

 

Jak udzielić odpowiedzi na 27 pytań UODO

Opracowaliśmy poradnik praktyczny, który pokazuje, jak prosto udzielić odpowiedzi na 27 pytań kontrolnych UODO dotyczących IOD podpowiadamy, jakie kroki należy podjąć, w jaki sposób udzielić odpowiedzi.

Opis

Poradnik jak udzielić odpowiedzi na 27 pytań UODO