Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Original price was: 199,00 zł.Current price is: 149,00 zł.

Klauzula informacyjna dla pacjenta.

Jest to podstawowy dokument, jakim ADO prezentuje się w jednostce medycznej podmiotom danych. Realizacja obowiązku informacyjnego z wykorzystaniem prawidłowej klauzuli informacyjnej dla pacjentów jest obowiązkiem administratora danych osobowych. Jednak realizując obowiązek informacyjny powinni Państwo zwrócić uwagę na jego adresatów. Wiele jednostek pozostaje w mylnym przekonaniu, iż obowiązek informacyjny zobowiązane są wykonać tylko względem swoich pacjentów.  Jest to błędne założenie. Jednostki medyczne bowiem pozyskują dane osobowe nie tylko na temat pacjentów. Jednostki przetwarzają dane nie tylko w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Wzór klauzuli informacyjnej dla pacjentów przychodni

Dokonując zakupu naszego produktu otrzymują Państwo gotowy do wdrożenia po przystosowaniu dokument.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 9
Ilość wzorów formularzy: 1
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Klauzula Informacyjna dla pacjenów

Realizując obowiązek informacyjny powinni Państwo zwrócić uwagę na jego adresatów. Wiele jednostek medycznych pozostaje w mylnym przekonaniu, iż obowiązek informacyjny zobowiązane są wykonać tylko względem swoich pacjentów.  Jest to błędne założenie. Przychodnie, szpitale, czy praktyki bowiem pozyskują dane osobowe nie tylko na temat pacjentów.  PWDL przetwarzają dane nie tylko w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, iż przygotowując się do skutecznej realizacji opisywanego obowiązku należy w sposób wyczerpujący rozpoznać mechanizm pozyskiwania danych osobowych we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania Państwa jednostki. Analiza taka pozwoli na opracowanie wykazu klauzul informacyjnych, jakie należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

Realizacja obowiązku informacyjnego, jest obowiązkiem o istotnym charakterze. Z tego względu należy w sposób precyzyjny i rozważny traktować jego realizację. W tym celu opracowaliśmy dla Państwa wzór klauzuli informacyjnej dedykowanej dla pacjentów jednostek medycznych. Posługując się naszym wzorem, po jego dostosowaniu do specyfiki własnej jednostki, realizacja obowiązku stanie się prostsza. Klauzula Informacyjna dla pacjenta powinna zostać wykorzystana w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się z jej treścią. Warto także przygotować personel jednostki do udzielania informacji nt. przetwarzania danych. Klauzula informacyjna dla pacjentów jest wyrazem tego, jak ADO podchodzi do przetwarzania danych w przychodni, w szpitalu, w PWDL. Można z całą stanowczością powiedzieć, iż klauzule informacyjne są dokumentem, na jaki pacjenci zwracają uwagę wchodząc do jednostki. Często poszukują tego dokumentu.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 9
Ilość wzorów formularzy: 1
Konsultacja telefoniczna: TAK