Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych obchody tego dnia zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności.

Zaproszenie na konferencję online.

Wydarzenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO: www.uodo.gov.pl. Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat aktualnych wyzwań, związanych ze skuteczną ochroną danych osobowych w kontekście współczesnych problemów takich, jak zagrożenia praw i wolności obywatelskich związane z rozwojem gospodarki cyfrowej, pandemia COVID-19, powszechne stosowanie zdalnych narzędzi komunikacji w pracy czy nauczaniu.

Prelegenci zaproszeni na konferencję.

Jako Zespół Proste to RODO, zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w obchodach XV Dnia Ochrony Danych Osobowych, który w br. realizowany jest pod hasłem „Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości” Z ogromną satysfakcją odnotowujemy fakt, iż jednym z prelegentów konferencji UODO będzie nasz ekspert r-pr Maciej Gawroński, który zaprezentuje zagadnienie „RODO w praktyce, czyli wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Agenda obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz