Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych obchody tego dnia zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności.

Zaproszenie na konferencję online.

Wydarzenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO: www.uodo.gov.pl. Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat aktualnych wyzwań, związanych ze skuteczną ochroną danych osobowych w kontekście współczesnych problemów takich, jak zagrożenia praw i wolności obywatelskich związane z rozwojem gospodarki cyfrowej, pandemia COVID-19, powszechne stosowanie zdalnych narzędzi komunikacji w pracy czy nauczaniu.

Prelegenci zaproszeni na konferencję.

Jako Zespół Proste to RODO, zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w obchodach XV Dnia Ochrony Danych Osobowych, który w br. realizowany jest pod hasłem „Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości” Z ogromną satysfakcją odnotowujemy fakt, iż jednym z prelegentów konferencji UODO będzie nasz ekspert r-pr Maciej Gawroński, który zaprezentuje zagadnienie „RODO w praktyce, czyli wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Agenda obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.