Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r.

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r.

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r. Bez względu na to, jakie decyzje zapadną pod koniec br. w zakresie elektronicznej dokumentacji, pamiętać należy o tym, iż proces cyfryzacji służby zdrowia postępuje. Pandemia COVID-19 pokazała w sposób dokładny, jak bardzo jednostki medyczne muszą być gotowe na dynamiczne zmiany. Wprowadzenie do stosowania na szeroką skale świadczeń udzielanych za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, konieczność obsługi nowych systemów teleinformatycznych, udostępnianie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, były to rozwiązania, których nikt wcześniej nie planował na taką skalę, a pomimo tego, zostały wprowadzone w życie i są stosowane.

Nadchodzące terminy.

Jednostki medyczne postawione zostają w sytuacji, w której muszą zdecydować w jakiej postaci prowadzić będą swoją dokumentację medyczną po 1 stycznia 2021r. Jednak są obszary, takie jak EDM tzw. elektroniczna dokumentacja medyczna, gdzie miejsca na „decydowanie” nie ma, jest obowiązek tworzenia dokumentacji medycznej w tej właśnie postaci. O tym, czym jest EDM, czym się różni od IDM, pisaliśmy w naszych w innych naszych opracownaiach , ale także mówić będziemy na naszych Szkoleniach z dr Jakubem Rzymowskim oraz na warsztatach prowadzonych przez Centrum e-Zdrowie.

Wykaz dokumentów, jakie prowadzone musza być jako EDM.

 • Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem. Zgodnie z § 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej cyt.: „(…) rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 w zakresie § 1 pkt 4, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia (…)”. Oznacza to, iż wyniki badań laboratoryjnych, powinny być prowadzone w formie EDM – elektronicznej dokumentacji medycznej od 25 kwietnia 2021 r.
 • Skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), czyli zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019r., w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz.U. z 2019r., poz. 711).
   • Skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art.  24.  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. z 2019r., poz. 1950) cyt.: „(…)Skierowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2021 r.(…)”. Oznacza to, iż skierowania powinny być prowadzone w formie EDM – elektronicznej dokumentacji medycznej od 08 stycznia 2021r.
   • Skierowania na badania:
    • echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
    • endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
    • medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
    • rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,
    • tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne.

Zgodnie z art.  24.  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. z 2019r., poz. 1950) cyt.: „(…)Skierowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2021 r.(…)”. Oznacza to, iż skierowania powinny być prowadzone w formie EDM – elektronicznej dokumentacji medycznej od 08 stycznia 2021r.

   • Skierowanie na leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art.  24.  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. z 2019r., poz. 1950) cyt.: „(…)Skierowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2021 r.(…)”. Oznacza to, iż skierowania powinny być prowadzone w formie EDM – elektronicznej dokumentacji medycznej od 08 stycznia 2021r.

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r.

Elektryzująca data 1 stycznia 2021r. z czego ona tak właściwie wynika? Zgodnie z § 73 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) cyt. „(…) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r. (…)”. Jednak zgodnie z § 72 ust. 1 cyt. „(…) Podmioty mogą prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) do dnia 31 grudnia 2020 r. (…)”. Oznacza to, iż nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. a do dnia 31 grudnia 2020r. podmioty medyczne mają prawo stosować dotychczasowe przepisy starego rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

Część pierwsza - warsztaty szkoleniowe

Warsztaty szkoleniowe z dokumentacji medycznej.

Dnia 19 grudnia 2020r. odbędą się warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i jako elektroniczna dokumentacja medyczna. Zajęcia poprowadzi w interaktywnej formule (on-line) dr Jakub Rzymowski.

Część druga - szkolenie Centrum e-Zdrowia

Centrum e-Zdrowia na temat dokumentacji medycznej dla PTR.

Dnia  21 grudnia 2020r. Centrum e-Zdrowia zrealizuje dla czytelników Proste to RODO wykład szkoleniowy poświęcony tematyce zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zajęcia poprowadzi ekspert p.Agnieszka Rudnicka-Szymczak.

 1. Czym różni się dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej od Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ?
 2. Dokumenty EDM.
 3. Bezpieczeństwo dokumentacji .
 4. Zdarzenia medyczne .
 5. Dostęp do dokumentacji .
 6. Wymiana EDM.

Zgłoś chęć udziału w bezpłatnych zajęciach tutaj >>>

Dodaj komentarz