Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak pracodawca ma wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną w firmie, w przedsiębiorstwie, w instytucji, urzędzie, szkole, podmiocie medycznym Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy, na mocy których określone zostały zasady wykonywania pracy zdalnej dla pracodawców, oznacza nic innego, jak tylko nowe zadania do wykonania, które muszą zrealizować. Dla poprawnego wdrożenia, dostosowania przepisów o pracy zdalnej niezbędne i konieczne jest zapoznanie się z nowymi regulacjami kodeksu pracy. Dlatego też opracowałem dla państwa omówienie tych przepisów. Lektura tego dokumentu pozwoli na sprawny poruszanie się w temacie zagadnienia, jakim jest praca zdalna. Zapoznanie się z treścią całego omówienia pozwoli również na wyeliminowanie w przyszłości błędów w stosowaniu nowych regulacji kodeksowych.

Dowiedz się więcej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Tekst jednolity rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – za sprawą wejścia w życie przepisów nowelizujących ww. akt, czekają nas istotne zmiany o charakterze praktycznym. Kiedy jednak dokładnie poszczególne zapisy w nowym znowelizowanym brzemieniu zaczną obowiązywać?

Dowiedz się więcej

Regulamin pracy zdalnej

Wzór regulaminu pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej – pakiet dokumentów niezbędnych do wdrożenia w firmie, w przedsiębiorstwie, w urzędzie, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczacych pracy zdalnej w kodeksie pracy. Kupując przygotowany przez nas pakiet dokumentów otrzymają Państwo dokumentacje, która zawiera szczegółowe omówienie tematyki związanej ze stosowaniem nowych przepisów. Szczegółowo przepis po przepisie analizujemy nowe regulacje prawne.  Dodatkowo otrzymają Państwo przygotowane wzory dokumentów wraz z ich omówieniem oraz gotowy regulamin pracy zdalnej.

Dowiedz się więcej

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna

Wyjaśnienia MRiPS dotyczące pracy zdalnej w kodeksie pracy

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna – na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się wyjaśnienia dotyczące tematyki pracy zdalnej. Wyjaśnienia, które cytujemy, stanowić mogą punkt wyjścia dla pracodawców chcących przygotować się do stosowania nowych regulacji w praktyce.

Dowiedz się więcej