Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna

Wyjaśnienia MRiPS dotyczące pracy zdalnej w kodeksie pracy

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna – na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się wyjaśnienia dotyczące tematyki pracy zdalnej. Wyjaśnienia, które cytujemy, stanowić mogą punkt wyjścia dla pracodawców chcących przygotować się do stosowania nowych regulacji w praktyce.

Dowiedz się więcej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca chcący wdrożyć do stosowania nowe regulacje kodeksu pracy odnoszące się do pracy zdalnej musi wykonać szereg czynności. Przygotowaliśmy wzorcowy regulamin wykonywania pracy zdalnej, który jako dokument w zależności od trybu, w jakim wprowadzana będzie praca zdalna u pracodawcy, będzie dokumentem pomocnym w praktyce.

Dowiedz się więcej