Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna

Wyjaśnienia MRiPS dotyczące pracy zdalnej w kodeksie pracy

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna

Wyjaśnienia MRiPS praca zdalna – na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się wyjaśnienia dotyczące tematyki pracy zdalnej. Wyjaśnienia, które cytujemy, stanowić mogą punkt wyjścia dla pracodawców chcących przygotować się do stosowania nowych regulacji w praktyce.

Czytaj dalej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca chcący wdrożyć do stosowania nowe regulacje kodeksu pracy odnoszące się do pracy zdalnej musi wykonać szereg czynności. Przygotowaliśmy wzorcowy regulamin wykonywania pracy zdalnej, który jako dokument w zależności od trybu, w jakim wprowadzana będzie praca zdalna u pracodawcy, będzie dokumentem pomocnym w praktyce.

Czytaj dalej