Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej – pakiet dokumentów niezbędnych do wdrożenia w firmie, w przedsiębiorstwie, w urzędzie, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczacych pracy zdalnej w kodeksie pracy. Kupując przygotowany przez nas pakiet dokumentów otrzymają Państwo dokumentacje, która zawiera szczegółowe omówienie tematyki związanej ze stosowaniem nowych przepisów. Szczegółowo przepis po przepisie analizujemy nowe regulacje prawne.  Dodatkowo otrzymają Państwo przygotowane wzory dokumentów wraz z ich omówieniem oraz gotowy regulamin pracy zdalnej.

Jakie elementy zawiera proponowany przez nas wzór regulaminu pracy zdalnej ...

Regulamin Pracy Zdalnej

Wstęp
Określenie grupy / grup pracowników którzy mogą być objęci pracą zdalną
Wykaz prac, jakich nie obejmuje praca zdalna:
Wykaz grup pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną
Zasady pokrywania kosztów o których mwoa w art. 67(24) § 1 pkt 2 lub 3 k.p.
Zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną
Zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną
Sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną
Zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną
Prawo do kontroli wykonywania pracy zdalnej
Prawo do kontroli wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej
Ustalenia kontrolne
Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. 7
Zasady instalacji oprogramowania.
Zasady inwentaryzacji oprogramowania.
Zasady konserwacji oprogramowania.
Zasady aktualizacji oprogramowania.
Zasady instalacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy i urządzeń technicznych.
Zasady inwentaryzacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy i urządzeń technicznych.
Zasady konserwacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych.
Zasady SERWISU POWIERZONYCH pracownikowi narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych.
Procedury Ochrony Danych Osobowych
Wprowadzenie
Szyfrowanie narzędzi pracy
Zabezpieczenie zdalnego dostępu do danych
Postępowanie z dokumentacją w postaci papierowej
Kopie bezpieczeństwa przetwarzanych danych
Korzystanie z konta użytkownika systemu teleinformatycznego
Oprogramowanie zabezpieczające
Podstawowe zasady pracy
Szyfrowanie danych przesyłanych
Podstawowe zasady pracy zdalnej
Informacje ogólne
Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy
polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej – art. 67(19) § 3 k.p.
Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej
Praca zdalna wykonywana na wniosek
Wniosek pracownika albo pracodawcy o wykonywanie pracy zdalnej
Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach
Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie

Załączniki do Regulaminu pracy zdalnej

Załącznik nr 1 Wzór protokołu kontroli wykonywania pracy zdalnej
Załącznik nr 2 – Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy zdalnej przy komputerze
Załącznik nr 3 – Karta oceny ryzyka zawodowego
Załącznik nr 4 Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej
Załącznik nr 5 – Oświadczenie pracownika dot. posiadania warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
Załącznik nr 6 – Informacja pracownika dot. zmiany warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia pracodawcy o cofnięciu polecenia wykonywania pracy zdalnej za dwudniowym uprzedzeniem.
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracodawcy o cofnięciu polecenia wykonywania pracy zdalnej w związku ze zmianą warunków lokalowych i technicznych.
Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracodawcy o cofnięciu polecenia wykonywania pracy zdalnej w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w ramach kontroli pracy zdalnej.
Załącznik nr 10 – Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej składany w trakcie zatrudnienia.
Załącznik nr 11 – Wzór wiążącego wniosku pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
Załącznik nr 12 – Wzór wiążącego wniosku pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
Załącznik nr 13 – Wzór wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.
Załącznik nr 14 – Wzór informacji pracodawcy o odmowie uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.
Załącznik nr 15 – Wzór wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej.

 

Regulamin pracy zdalnej ...

Dodatkowo pakiet dokumentów zawiera inne dokumenty ...

Ekspert - Dominik Spałek

W razie pytań dotyczacych pracy zdalnej zadzwoń ...

Szanowni Państwo, w razie pytań dotyczących tematyki pracy zdalnej, czy też dotyczacych przygotowanej przeze mnie dokumentacji, uprzejmie proszę o kontakt bezpośrednio telefoniczny.

Dominik Spałek
tel. 694 494 240