Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

RPO pisze do Senatu w sprawie jawnego rejestru umów

RPO pisze do Senatu w sprawie jawnego rejestru umów

RPO pisze do Senatu w sprawie jawnego rejestru umów. Poprzednie dwa wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, poświęcone tematyce centralnego rejestru umów, niestety pozostają bez odpowiedzi.

RPO ponownie przedstawił swoje uwagi ...

W swoim wystąpieniu RPO, przypomniał uprzednio podnoszone już problemy związane z:

  • obawami społeczeństwa co do możliwości naruszenia prawa do prywatności pracowników jednostek sektora finansów publicznych, których dane mają być publikowane w jawnym rejestrze umów,
  • brakiem podstawy prawnej dla wydania aktu określającego wzór jawnego rejestru umów.

RPO odniósł się do projektowanych zmian ...

W swoim jednak Wystąpieniu RPO odniósł się także do zmian, które ma wprowadzić art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w Wystąpieniu RPO z dnia 19 maja 202r., [VII.520.14.2021.MKS]

cyt.: „(…)Jednocześnie, odnosząc się do ustawy zmieniającej, będącej przedmiotem prac Senatu, uprzejmie wskazuję, że w ustawie nadal nie przewidziano upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego wzór rejestru umów. Dodatkowo należy zauważyć, że wprowadzone zmiany budzą dalsze wątpliwości. Nowelizowany art. 34a ust. 5 ustawy o finansach publicznych (art. 12 pkt 3b ustawy zmieniającej) przewiduje, że „w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 5000 bez podatku od towarów i usług”, wartość przedmiotu umowy została więc znacznie podwyższona, jednakże określenie „bez podatku od towarów i usług” może budzić wątpliwości co do tego, czy w rejestrze powinny znaleźć się umowy o pracę.(…)”.

cyt.: „(…)Ponadto przewidziane zmiany, dotyczące w istocie odroczenia terminu obowiązywania rejestru umów, mogą świadczyć o nieprzygotowaniu aparatu państwowego do uruchomienia i funkcjonowania rejestru.(…)”.

Szkolenie - jawny rejestr umów

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl

Źródło informacji ...

Wystąpienie RPO z dnia 19 maja 2022r. [Dostęp dnia: 23.05.2022r. godz.: 11:10]

Wystąpienie RPO z dnia 27 kwietnia 2022r. [Dostęp dnia: 28.04.2022r. godz.: 13:40]

Wystąpienie RPO z dnia 11 marca 2022r. [Dostęp dnia: 15.03.2022r. godz.: 10:00]

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dostęp dnia 28.04.2022r., godz. 13:40]