Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wniosek o EKUZ

Wniosek o EKUZ

Wniosek o EKUZ czekają nas zmiany w trybie wnioskowania o wydanie Karty EKUZ. Od dnia 01 października 2021r., nie będzie już możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Nadal jednak będzie można skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta. Będzie także nadal istniała możliwość złożenia wniosku on-line z wykorzystaniem ePUAP.

Konukat NFZ

Jak czytamy, w Komunikacie NFZ

cyt.: „(…)Minęło już ponad 12 miesięcy od uruchomienia 11 lipca 2020 r. usługi umożliwiającej złożenie wniosku o EKUZ przez IKP. Na początku liczba EKUZ wydanych na podstawie takich wniosków wyniosła zaledwie 5% wszystkich wydanych EKUZ. Do połowy lipca 2021 r. liczba ta wzrosła do ok. 70%. W tym czasie usprawniono automatyczną obsługę wniosków, których wpływa w sezonie wakacyjnym ponad 150 tysięcy miesięcznie.(…)”.

Odpada tylko możliwość złożenia wniosku przez email

Kartę EKUZ nadal będzie można uzyskać składając wniosek w oddziałach wojewódzkich i delegaturach NFZ. Naturalnie wniosek można także przesłać za pośrednictwem poczty.

EKUZ dla osób niewidomych, czy niedowidzących

EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących na Twoje życzenie może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Warto pamiętać także o Odyseuszu