Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Program Odyseusz podróżuj bezpieczniej

Program Odyseusz podróżuj bezpieczniej - MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o możliwości zgłoszenia swoich wyjazdów zagranicznych do programu Odyseusz.

  • W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z takimi osobami kontakt, udzielić im niezbędnych informacji oraz pomóc poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.
  • System „Odyseusz” umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.

Praktyczne porady MSZ:

Program Odyseusz podróżuj bezpieczniej – do kogo jest adresowany:

  • Jeśli sporadycznie wyjeżdżasz za granicę, polecamy proste zgłoszenie bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.
  • Jeśli często podróżujesz lub przebywasz za granicą dłużej niż 6 miesięcy, polecamy założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację danych kontaktowych i szybsze zgłaszanie kolejnych podróży.
  • W przypadku braku aktywności na koncie przez ponad rok, będziemy Cię prosić o aktualizację danych osobowych i kontaktowych. Jeśli zignorujesz tę prośbę, konto zostanie automatycznie usunięte.

Jak się zarejestrować:

Zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości. Można tego dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Bezpieczne wakacje:

Informacje MSZ dla podróżujących, aktualizowane na bieżąco w odniesieniu do poszczególnych Pańśtw.