Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Program Odyseusz podróżuj bezpieczniej

Program Ministerstwa Spraw Zagranicznych Odyseusz

Program Odyseusz podróżuj bezpieczniej - MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o możliwości zgłoszenia swoich wyjazdów zagranicznych do programu Odyseusz.

  • W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z takimi osobami kontakt, udzielić im niezbędnych informacji oraz pomóc poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.
  • System „Odyseusz” umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.

Praktyczne porady MSZ:

Program Odyseusz podróżuj bezpieczniej – do kogo jest adresowany:

  • Jeśli sporadycznie wyjeżdżasz za granicę, polecamy proste zgłoszenie bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.
  • Jeśli często podróżujesz lub przebywasz za granicą dłużej niż 6 miesięcy, polecamy założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację danych kontaktowych i szybsze zgłaszanie kolejnych podróży.
  • W przypadku braku aktywności na koncie przez ponad rok, będziemy Cię prosić o aktualizację danych osobowych i kontaktowych. Jeśli zignorujesz tę prośbę, konto zostanie automatycznie usunięte.

Jak się zarejestrować:

Zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości. Można tego dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Bezpieczne wakacje:

Informacje MSZ dla podróżujących, aktualizowane na bieżąco w odniesieniu do poszczególnych Pańśtw.