Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wniosek o EKUZ

Środki Ochrony Indywidualnej dla ratowników medycznych

Wniosek o EKUZ

Wniosek o EKUZ czekają nas zmiany w trybie wnioskowania o wydanie Karty EKUZ. Od dnia 01 października 2021r., nie będzie już możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Nadal jednak będzie można skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta. Będzie także nadal istniała możliwość złożenia wniosku on-line z wykorzystaniem ePUAP.

Dowiedz się więcej