Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych w ICZMP

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Niestety informacje o możliwym ataku ransomware na ICZMP w Łodzi potwierdziły się. Informowaliśmy o powyższym w naszym opracowaniu „Ransomware„podając do wiadomości fakty, jakie przytoczone zostały m.in. w Komunikacie Sekuraka

Czym jest rensomware ...

Ransomware jest oprogramowaniem wymuszającym okup. Jest to złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do systemu lub dostęp do plików po to aby wymusić na zaatakowanym podmiocie uiszczenia opłaty w zamian za jego odblokowanie.

Komunikat ICZMP w Łodzi ...

Atak Ransomware w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Materiał źródłowy ...

Materiały edukacyjne dla personelu ...

Ransomware

Jak poradzić sobie z atakiem RANSOMWARE

Ransomware

Ransomware był najprawdopodobniej formą ataku hakerskiego, jaki przeprowadzony został na Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – jak donosi w swoim Komunikacie z 02 listopada 2022r., „Sekurak„. Niestety takich ataków jest więcej,

Dowiedz się więcej

Ransomware dotyczy także podmiotów medycznych

Atak ransomware na przychodnię

Ransomware dotyczy także podmiotów medycznych

Ransomware dotyczy także podmiotów medycznych. Wciąż panuje mylne przekonanie, iż zagrożenie ransomware dotyczy tylko świata biznesu, że tego rodzaju ataki nie są wycelowane w podmioty medyczne. Tymczasem jednak, jak czytamy, sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Dowiedz się więcej