Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ransomware

Ransomware

Ransomware był najprawdopodobniej formą ataku hakerskiego, jaki przeprowadzony został na Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – jak donosi w swoim Komunikacie z 02 listopada 2022r., „Sekurak„. Niestety takich ataków jest więcej,

Sekurak donosi ...

W opublikowanym dnia 02-11-2022r., Komunikacie Sekuraka czytamy, iż

cyt.: „(…) mamy też dwie niezależne informacje o infekcji ransomware w ICZMP. Cieżko przesądzać co dalej, chociaż niestety dość często ransomware wiąże się w obecnych czasach również z możliwym wyciekiem danych. Wysłaliśmy pytania do rzecznika Instytutu, w momencie kiedy dostaniemy odpowiedzi, zaktualizujemy wpis. Jeśli wiecie więcej o temacie – prośba o kontakt na sekurak@sekurak.pl (…)”.

Co ransomware oznacza w praktyce ...

Atak z wykorzystaniem ransomware polega na uruchomieniu aktywności złośliwego oprogramowania, infekującego oraz blokującego system komputerowy poprzez zaszyfrowanie wybranych plików.Zdarza się również, iż taki atak połączony zostaje z pozyskaniem baz danych z zaatakowanego podmiotu. Atakowi towarzyszy zazwyczaj żądanie zapłaty określonej kwoty, co ma umożliwić zaatakowanego pozyskanie klucza deszyfrującego. Zdarza się także, iż atakujący grożą eskalacją działań np. wskazując na to, iż pozyskana baza zostanie sprzedana, albo do osób, których adresy email znajdują się w bazie rozesłana zostanie informacja o tym, iż doszło do naruszenia ochrony danych osobowych z udziałem zaatakowanego podmiotu. 

Rodzaj działalności zaatakowanego podmiotu ...

W zależności od tego, na jakich danych pracuje zaatakowany ransomware podmiot, konsekwencje mogą być zróżnicowane dla podmiotów danych, dostęp do których został zablokowany przez atakujących.

Działania prewencyjne CERT ...

 • Weryfikacja procedur wykonywania kopii zapasowych.
 • Regularna aktualizacja oprogramowania.
 • Segmentacja sieci.
 • Inwentaryzacja publicznie dostępnych usług.
 • Zabezpieczenie potencjalnych źródeł infekcji.
 • Aktywne monitorowanie zdarzeń w sieci.

Działania naprawcze CERT ...

 • Izolacja zainfekowanej maszyny.
 • Identyfikacja oraz eliminacja źródła infekcji.
 • Identyfikacja rodziny ransomware.
 • Przywrócenie działania systemów.
 • Zgłoszenie incydentu CERT / NASK.

Materiały źródłowe i uzupełniające ...