Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Procedura wydawania jodku potasu

Procedura wydawania jodku potasu

Procedura wydawania jodku potasu – w związku z Komunikatem MSWiA temat dystrybucji jodku potasu oraz idącymi w ślad za nimi pismami od Wojewodów przekazujących organom samorządowym wytyczne co do dystrybucji jodku potasu, pojawia się wiele pytań, co do organizacji tego procesu oraz zobowiązań z nich wynikających.

Komunikat dla rodziców ...

Panika, obawy o życie i zdrowie uczniów, strach mogą być tymi elementami, z jakimi szkoły, jako punkty dystrybucyjne będą musiały się zmierzyć. Jak w prosty sposób zakomunikować rodzicom tą sytuację, aby nie budzić niepotrzebnej paniki?

Procedura wydawania jodku potasu ...

Precyzyjne określenie zasad postępowania w sytuacji konieczności wydawania tabletek jodku potasu zapewne pomoże w sprawnej realizacji zadania. Czy procedura w sprawie wydawania preparatu jodku potasu musi być długa i skomplikowana czy jednak krótka, przejrzysta i prosta?

Zgoda rodziców ...

Bez wątpienia tematyka dystrybucji tabletek jodku potasu, wśród uczniów, zwłaszcza niepełnoletnich, wywoła szeroką dyskusję. Co z rodzicami, którzy są przeciwni podawaniu tego preparatu?

Wymuszenie zgody ...

Czy szkoły, jako punkty dystrybucji, mają prawo do tego, aby wymuszać składanie przez rodziców oświadczeń co do wyrażenia zgody ba podanie preparatu, bądź oświadczeń o tyn, iż takiej zgody nie wyrażają?

Procedura wydawania tabletek jodku potasu

Komunikat MSWiA

Wybrane opracowania dla oświaty ...