Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura wydawania tabletek jodku potasu uczniom

199,00 

Procedura wydawania tabletek jodku potasu uczniom

Należy zauważyć, że jako punkty dystrybucyjne zostały wskazane również placówki oświatowe, gdzie do czynienia mamy w większości z uczniami i wychowankami nieletnimi, czy w takim razie w szkole czy przedszkolu będzie można podać jodek potasu?

  • Co z rodzicami, którzy są przeciwni podawaniu tego preparatu?
  • Czy rodzice muszą wyrazić zgodę?
  • Jak w prosty sposób zakomunikować rodzicom tą sytuację, aby nie budzić niepotrzebnej paniki?
  • Czy procedura w sprawie wydawania preparatu jodku potasu musi być długa i skomplikowana czy jednak krótka, przejrzysta i prosta?

Na te wszystkie pytania dostaną Państwo gotowe rozwiązania w postaci:

  • komunikatu,
  • procedury,
  • gotowych zgód rodziców,
  • a także zgód nauczycieli na udostępnienie ich prywatnych danych kontaktowych w związku z zarządzaniem kryzysowym.

Opis

Procedura wydawania tabletek jodku potasu

Przygotowaliśmy komplet dokumentacji regulującej problematykę wydawania tabletek jodku potasu uczniom. Realizując zadania, jako punkt dystrybucji, należy bezwzględnie monitorować zmieniającą się sytuacją, publikowane komunikaty merytoryczne właściwych służb i organów.

W skład dokumentacji wchodzą ...

  • Materiały informacyjne
  • Procedura udostępniania tabletek jodku potasu
  • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna
  • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez pracownika szkoły

 

Autor

Mariusz Stasiak vel Stasek