Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zgłoszenie naruszenia do UODO błędnie wysłany email

399,00 

Zgłoszenie naruszenia do UODO błędnie wysłany email

Jeśli znalazłeś się, w sytuacji, kiedy na skutek błędu własnego, albo klienta, doszło do tego, że przesłano email do niewłaściwego adresata, należy wykonać określone działania, aby określić co należy zrobić w takiej sytuacji. W naszym poradniku na przykładzie opisujemy krok po kroku, jak wyglądał proces analizowania zajścia u administratora danych osobowych. Pokazujemy, jakich ustaleń dokonywano na poszczególnych etapach. Przedstawiamy także treść zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, jakie sporządzone zostało w związku z wysyłką email do błędnego adresata. Pokazujemy także, jakie zawiadomienie do podmiotu danych, którego dane ujawniono, zostało przygotowane.

Wiemy, że masz mało czasu …

Dlatego materiał, jaki otrzymasz ma na celu pomóc Ci w ocenie sytuacji i ewentualnym przygotowaniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do UODO oraz w przygotowaniu zawiadomienia do podmiotu danych. Postawiliśmy na praktyczną stronę i ograniczamy analizy do niezbędnego minimum. Celem jest pomóc Ci w sytuacji, w jakiej się znalazłeś.

Materiały, jakie otrzymasz …

  • Listę pytań na które powinieneś uzyskać odpowiedź analizując swój przypadek.
  • Omówienie, konkretnej sytuacji związanej z wysyłką email do błędnego adresata, gdzie krok po kroku pokazujemy co robiliśmy, jakie działania podejmowaliśmy.
  • Wzór zgłoszenia do UODO, jakie przygotowane zostało w omawianym stanie faktycznym.
  • Wzór zawiadomienia do podmiotu danych, którego dane ujawniono w związku z wysyłką email do błędnego adresata.
  • Wzór zapisu, jaki został ujęty w rejestrze naruszeń, wewnętrznym.

Dla kogo jest nasze opracowanie …

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, kiedy doszło do wysyłki korespondencji email do błędnego adresata, opracowany przez nas materiał pozwoli Ci na zrozumienie tego z jakim zdarzeniem masz do czynienia oraz podjęcie konkretnych kroków. Dzięki lekturze oraz wzorcowym materiałom, będziesz mógł samodzielnie opracować zgłoszenie naruszenia ochrony danych do UODO oraz treść zawiadomienia do podmiotu danych, którego dane ujawniono.

Opis

Zgłoszenie naruszenia do UODO błędnie wysłany email

Zgłoszenie naruszenia do UODO błędnie wysłany email – prowadzenie korespondencji elektronicznej wbrew pozorom jest czynnością, która wymaga zachowania najwyższego poziomu ostrożności. Jeśli czytasz niniejszy tekst zapewne masz tego świadomość, do jakich sytuacji może doprowadzić błędnie wysłany email. Z tego też względu przygotowaliśmy omówienie konkretnej sytuacji, w której potencjalnie znalazł się administrator danych osobowych. Materiał powstał po to, abyś i Ty mógł przeprowadzić analizę swojego przypadku i podjąć decyzję co do dalszych kroków. Materiał ma także pomóc CI w przygotowaniu własnego zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do UODO oraz zawiadomienia do podmiotu danych, którego dane zostały ujawnione osobie nieuprawnionej, na skutek błędnie przesłanego email. 

Co zrobić, kiedy przesłano email do błędnego adresata ...

Co zrobić w sytuacji, kiedy doszło do wysyłki email do nieuprawnionego adresata? Na etapie, kiedy informacja o błędnej wysyłce email pojawia się, należy na postawione pytanie odpowiedzieć, w następujący sposób: „To zależy!”.  Zdaję sobie sprawę z tego, iż taka odpowiedź nie jest satysfakcjonująca dla Ciebie, jako dla czytelnika, ale udzielam jej, aby uświadomić Ci pewną istotną rzecz. Otóż, jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, abyś miał szansę zachować się w sposób prawidłowy, to musisz dokładnie przeanalizować zdarzenie, jakie wystąpiło. Jeśli dokonasz błędnych ustaleń, albo nieprecyzyjnych i niekompletnych, Twoje działania, jakie podejmiesz na ich podstawie, mogą okazać się nieprawidłowe.  Chce, abyś także zapamiętał, jeszcze jedną ważną rzecz, nie ograniczaj się tylko do tego, co sam wiesz na temat analizowanego zdarzenia. Posiłkuj się wszelkimi możliwymi narzędziami, sposobami, osobami w organizacji. Tylko w ten sposób dokonasz rzetelnych i precyzyjnych ustaleń wszystkich możliwych elementów zdarzenia. Dopiero wtedy, kiedy ustalisz bez cienia wątpliwości, na czym polegało zdarzenie, przystąp do jego analizy, pod kątem obowiązków na gruncie RODO. Musisz dokonać analizy, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Musisz ocenić, czy należy zrealizować obowiązek dokonania zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pod kątem przekazania zawiadomienia do podmiotu danych, którego dotyczy zdarzenie. Zapamiętaj, jeśli ustalenia będą nieprawidłowe, dokonane pochopnie, albo nie będą one znajdowały oparcia w stanie  faktycznym, i jeśli przejdziesz do dalszych kroków, może okazać się, że całą pracę będziesz musiał  wykonać od początku.