Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Raportowanie zdarzeń medycznych w przypadku podwykonawstwa

Raportowanie zdarzeń medycznych w przypadku podwykonawstwa

Raportowanie zdarzeń medycznych w przypadku podwykonawstwa. Temat poruszaliśmy w licznych naszych opracowaniach „Od kiedy obowiązek raportowania zdarzeń medycznych i wymiany danych z P1„. Opisując zagadnienie zwracaliśmy uwagę na jeden z wielu problematycznych elementów. Mianowicie na to, kogo obciążać będzie obowiązek raportowania w sytuacji np. zlecenia przez lekarza POZ badania do laboratorium. Pojawiło się ostateczne – słuszne – stanowisko CeZ w tej sprawie …

Słuszność stanowiska zgodna z Raportem NIK

Jak wynika z Raportu NIK, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu „Raport NIK o KRI w podmiotach medycznych” problemem jest brak integracji z systemami obsługi diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Przyczyna tkwi nie tylko w kosztochłonności procesu integracji, ale i w zapewne w przygotowaniu samych aplikacji do przeprowadzenia takiego procesu integracji.

# 1 - stanowisko CeZ

# 2 - stanowisko CeZ

# 3 - stanowisko CeZ

Raportowanie zdarzeń medycznych w przypadku podwykonawstwa

Jak czytamy w Komunikacie CeZ koniecznym stanie się w związku ze zmianą pierwotnego stanowiska dokonanie korekt i zmian w przepisach. Odpowiednie zmiany znajdą odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Do kiedy podwykonawcy mają czas na zmiany ...

Do końca 2021 r. możliwe jest raportowanie na dotychczasowych zasadach (raportuje podmiot zlecający lub podwykonawca jeżeli podmioty tak uzgodnią), zaś od stycznia 2022 r. obowiązywać będą założenia wskazane w niniejszym komunikacie.

Stanowisko CeZ – drugie [dostępne 07.10.2021r.]

Stanowisko CeZ – pierwsze [dostępne 07.10.2021r.]

Jak przygotować podmiot medyczny do prowadzenia dokumentacji elektronicznej EDM

Jak przygotować system informatyczny do prowadzenia EDM

Prezentacja VIDEO na temat tego, jak przygotować jednostkę medyczną do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej od strony informatycznej.

Ankieta sprawdzająca gotowość do EDM

Jak sprawdzić i zaplanować przygotowanie IT do dokumentacji elektronicznej

Jakie wymogi musi spełniać system teleinformatyczny, aby mógł być wykorzystany do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Ankieta sprawdzająca z pytaniami weryfikującymi.

Raport z Audytu bezpieczeństwa informacji KRI - jak wykonać Audyt KRI

Jak poprawnie wykonać Audyt Bezpieczeńśtwa Informacji KRI

Szkolenie na żywo (online) eksperci zaprezentują , w jaki sposób zgodnie z prawem i prawidłowo można wykonać samodzielnie Audyt bezpieczeństwa informacji KRI.