Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Komentarz RODO – Tom II

Komentarz RODO - Tom II

Komentarz RODO – Tom II. W imieniu autora dr Jakuba Rzymowskiego, oraz całego Zespołu Proste to RODO, zapraszamy Państwa serdecznie na prezentację kolejnej części Komentarza do RODO.  W ramach prezentacji autor przedstawi główne założenia i cele swojej pracy. Będą mieli Państwo także możliwość pobrania nieodpłatnie wersji elektronicznej Komentarza RODO – Tom II. J

Spotkanie z dr Jakubem Rzymowskim

cyt.: „(…)Prawodawca zapisuje przepis, prawnik odczytuje treść przepisu i ustala jego znaczenie, ustala je w sposób możliwie bliski temu, co w przepisie zapisał prawodawca, jednak jednocześnie jest w stanie ustalić to, co zapisał prawodawca, jedynie dzięki odczytaniu treści przepisu i ustaleniu jego znaczenia. Jak widać, kształtuje się tu swoiste błędne koło, wydaje się jednak, że nie ma możliwości wyjścia poza nie. Zdając sobie z tego sprawę, jedynym co można tu zrobić jest uczciwe, szczegółowe, drobiazgowe i w ogóle jak najbardziej precyzyjne odczytanie przepisu, po to by prawidłowo ustalić jego treść.(…)”.

Księgarnia - komentarze dostępne w przedsprzedaży

Limitowany nakład ...

Udział w spotkaniu z autorem

Administratorem Danych Osobowych jest PW A.Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42-200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262.
Państwa dane osobowe będą użyte w celu realizacji założonego zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.