Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Aktualizacja procedur sanitarnych dla szkół

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Aktualizacja procedur sanitarnych dla szkół.

Aktualizacja procedur sanitarnych dla szkół, które już 01 września 2020r., otworzą swoje drzwi dla dzieci, w nowym roku szkolnym. W dniu 05.08.2020 r. Minister Edukacji Narodowej wraz z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowali wytyczne dla szkół i placówek oświatowych w zakresie funkcjonowania w okresie pandemii w roku szkolnym 2020/2021. Wytyczne wyżej wymienione zostały uzupełnione o znowelizowane przepisy. W związku z powyższym koniecznością jest zaktualizowanie wytycznych przygotowanych w placówkach oświatowych. Więcej o wytycznych pisaliśmy w naszym opracowaniu „Bezpieczny powrót do szkoły„.

Aktualne wytyczne na rok szkolny 2021/2022

Dnia 02 sierpnia 2021r., Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytyczne będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Na ich podstawie Dyrektorzy szkół zobowiązani zostali do przygotowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Ponadto nałożono na nich także obowiązek na bieżąco aktualizowania ww. procedur, regulaminów. Więcej czytaj tutaj >>>

Zaktualizowany zestaw dokumentów z czego się składa.

W skład kompletnej dokumentacji, jaką przygotowaliśmy dla Państwa, którą można zakupić w naszym sklepie,  wchodzi szereg opracowań, wzorów i instrukcji, gotowych do wykorzystania w Państwa placówce. Dokumenty naturalnie zostały przygotowane w taki sposób, iż można je swobodnie edytować w programie, zapisywać, drukować i wykorzystywać do swoich celów służbowych. Celem naszym jest ułatwienie Państwu pracy.

 • Check lista  przygotowania placówki do pracy zdalnej po 1 września 2020 roku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Informacja o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty.
 •  Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.
 • Procedury:
  • bezpiecznego pobytu dziecka w szkole.
  • postępowania w bibliotece.
  • postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
  • wewnętrzna organizacji pracy bursy.
  • wydawania posiłków.
 • Informacja dla rodziców o ich obowiązkach.
 • Dobre praktyki przy zdalnych lekcjach (UODO).
 • Zalecenia dobre rady dla szkół, strefa czerwona.
 • Zalecenia dobre rady dla szkół strefa żółta.

Zakres dokonanej aktualizacji dokumentacji.

Jeśli posiadają już Państwo dokumentację opracowaną przez nas w poprzedniej jej wersji, dla ułatwienia przedstawiamy opis dokonanych zktualizacji

 • Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w szkole.
  Aktualizacja podstawy prawnej oraz dodany wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć, wniosek do stacji sanitarno-epidemiologiczne o wydanie opinii oraz notatka z rozmowy ze stacją.
 • Check-lista-przygotowania-placówki-do-pracy-zdalnej-po-1-wrzesnia-2020.
  Nowy dokument, który zawiera zestawienie obowiązków jakie musi wykonać dyrektor po zawieszeniu zajęć w placówce
 • Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie.
  Wytyczne dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców wydane przez UODO w związku ze zdalnym nauczaniem
 • Dobre praktyki przy zdalnej pracy (UODO)
  Wskazówki UODO w związku ze zdalnym nauczaniem

Dwa powyższe dokumenty należy udostępnić uczniom i rodzicom, aby spełnić warunek bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych

 • Zalecenia – dobre rady dla szkół strefa czerwona.
 • Zalecenia – dobre rady dla szkół strefa żółta.
  Wytyczne GIS dla szkół objętych żółtą i czerwoną strefą
 • Informacja o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty.
  Pismo przewodnie w związku z niemożliwością realizacji zajęć lub zadań z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość

Bezpieczny powrót do szkoły w okresie pandemii

Nasze wybrane oferty ze Sklep RODO w oświacie

Dodaj komentarz