Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedury bezpiecznego powrotu do szkoły w nowym roku szkolnym 2020/2021

149,00 

Procedury bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zobligowani zostali do opracowania, wdrożenia i stosowania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii, w związku z uruchomieniem nauczania w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompletną dokumentację, pozwalającą na wdrożenie i stosowanie w szkole, placówce oświatowej, wytycznych MEN, GIS w okresie pandemii COVID-19.

Kupując zestaw naszych dokumentów otrzymują Państwo:

 • Check lista  przygotowania placówki do pracy zdalnej po 1 września 2020 roku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Informacja o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty.
 • Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.
 • Procedury:
  • bezpiecznego pobytu dziecka w szkole.
  • postępowania w bibliotece.
  • postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
  • wewnętrzna organizacji pracy bursy.
  • wydawania posiłków.
 • Informacja dla rodziców o ich obowiązkach.
 • Dobre praktyki przy zdalnych lekcjach (UODO).
 • Zalecenia dobre rady dla szkół, strefa czerwona.
 • Zalecenia dobre rady dla szkół strefa żółta.

Aktualizacja procedur wewnętrznych organizacji pracy szkoły w okresie pandemii.

Jak pokazuje doświadczenie, wytyczne są aktualizowane, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją. Oznacza to, iż wprowadzone przez dyrektorów szkół, placówek regulaminy wewnętrzne, procedury muszą nadążać za zmieniającymi się przepisami, wytycznymi. Każdy z Państwa kto dokona zakupu niniejszego zestawu dokumentów otrzymywał będzie drogą email, aktualizację procedur odpowiadającą aktualnym wytycznym.

Fakturowanie i wysyłka procedur.

 • Wystawiamy FV z uwzględnieniem tego, iż w przypadku oświaty mamy innego odbiorcę innego nabywcę. Wystarczy w polu uwagi w koszyku podać wszystkie dane.
 • Istnieje możliwość otrzymania FV z odroczoną formą płatności, czyli w polu uwagi w koszyku podają nam Państwo, iż zapłata nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wystawienia FV.
 • Dokumentację wysyłamy natychmiast razem z FV do zamawiającego, nie muszą Państwo czekać.

 

Autor opracowania:

Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Procedury bezpiecznego powrotu do szkoły w nowym roku szkolnym 2020/2021

Procedury bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 to dokumentacja, której nie powinno zabraknąć w żadnej z placówek, jakie uruchomią ponownie swoją działalność od dnia 01 września 2021r., czyli w nowym roku szkolnym.

Opracowanie regulaminów i procedur funkcjonowania w czasie epidemii – stało się obowiązkiem dyrektorów.

W komunikacie GIS z dnia 05 sierpnia 2020r. czytamy, iż

cyt.: „(…)Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii(…)”.

Oznacza to, iż zadaniem kierujących ww. placówkami będzie opracowanie, wdrożenie i monitorowanie przestrzegania dokumentów opisujących zasady funkcjonowania szkoły, placówki w czasie epidemii.  Wewnętrzny regulamin szkoły, w okresie pandemii, czy to procedura funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii, to dokumenty, które będą musiały zostać wdrożone, ale i być aktualizowane. Aktualizowane po to, aby pozostawały w zgodzie z wytycznymi ME N, GIS, które jak praktyka pokazuje będą się zmieniały, w miarę rozwoju sytuacji epidemicznej.

Konsultacja z Sanepidem.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą musieli także aktywnie reagować w sytuacji nagłej zmiany stopnia zagrożenia transmisją choroby COVID-19, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły będzie uprawniony i zobowiązany do podjęcia działań zaradczych m.in. polegających na uzyskaniu stosownej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zmiany systemu kształcenia.

Zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć / grup.

W zależności od sytuacji, dyrektor będzie miał obowiązek uzyskania zgody na zawieszenie całkowite lub częściowe prowadzenia zajęć w systemie stacjonarnym.

Kupując zestaw naszych dokumentów otrzymują Państwo:

 • Check lista  przygotowania placówki do pracy zdalnej po 1 września 2020 roku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Informacja o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty.
 • Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.
 • Procedury:
  • bezpiecznego pobytu dziecka w szkole.
  • postępowania w bibliotece.
  • postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
  • wewnętrzna organizacji pracy bursy.
  • wydawania posiłków.
 • Informacja dla rodziców o ich obowiązkach.
 • Dobre praktyki przy zdalnych lekcjach (UODO).
 • Zalecenia dobre rady dla szkół, strefa czerwona.
 • Zalecenia dobre rady dla szkół strefa żółta.

Aktualizacja procedur wewnętrznych organizacji pracy szkoły w okresie pandemii.

Jak pokazuje doświadczenie, wytyczne są aktualizowane, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją. Oznacza to, iż wprowadzone przez dyrektorów szkół, placówek regulaminy wewnętrzne, procedury muszą nadążać za zmieniającymi się przepisami, wytycznymi. Każdy z Państwa kto dokona zakupu niniejszego zestawu dokumentów otrzymywał będzie drogą email, aktualizację procedur odpowiadającą aktualnym wytycznym.