Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Aktualizacja wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej

39,00 

Aktualizacja wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej. Procedura zgodna z najnowszymi wytycznymi GIS z dnia 04 czerwca 2020r.

Zgodnie z wytycznymi MEZN, MZ i GIS dyrektorzy zobligowani zostali przez organy prowadzące do opracowania, wdrożenia i stosowania adekwatnych procedur bezpieczeństwa.

Kupując aktualizację otrzymują Państwo:

  • Procedura Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie placówki – zgodną z wytycznymi 04.06.2020r.
  • Wytyczne GIS z dnia 04 czerwca 2020r.

Autor opracowania:

Mariusz Stasiak vel Stasek

 

 

Opis

Aktualizacja wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej Procedury zgodne z najnowszymi wytycznymi GIS z dnia 04 czerwca 2020r.

Aktualizacja wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej. Dyrektorzy placówek oświatowych, do których dzieci powrócą 06 maja 2020r., zobligowani zostali przez organy prowadzące do opracowania, wdrożenia i stosowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Z tego względu przygotowaliśmy dla Państwa dokument stanowiący aktualizację procedur wewnętrznych – które już Państwo posiadacie, jakie zakupiliście w naszym sklepie.

Jeśi nie posiadacie Państwo dokumentacji bezpieczeństwa wewnętrznego proponujemy zakup kompletnego zestawy dokumentów (zawierającego niniejszą już aktualizację) Procedury wewnętrznego bezpieczeństwa dla przedszkoli.

Wytyczne GIS, MZ, MEN.

Zgodnie z cytowanymi wytycznymi, organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego, ma za zadanie zobligować dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki. Opracowane przez nas wytyczne są zgodne z najnowszymi wymaganiami, określonymi przez GIS z dnia 04 czerwca 2020r.,

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dot. poobytu w placówce.

Dokumentacja przygotowana została przygotowana zgodnie z wytycznymi, jakie zaprezentowane zostały na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również zgodnie z wytycznymi GIS wydanymi do dnia 04 czerwca 2020r. Gwarantuje to, iż wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej spełnia ww. wymogi.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.edu.prostetorodo.pl

Może spodoba się również…