Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Klauzula Informacyjna dla przedszkola

59,00 

Przetłumaczona na język ukraiński klauzula informacyjna RODO dla przedszkola

Każdy administrator danych osobowych, a takim jest przedszkole, zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na niego na gruncie przepisów RODO. Klauzula Informacyjna RODO stanowi narzędzie do realizacji obowiązku przez administratora. Dzięki niej jego wypełnienie staje się proste.

Dwujęzyczna dokumentacja PL / UA

Przygotowane wzory dokumentów opracowane zostały w dwóch wersjach językowych w języku polskim oraz dodatkowo kupujący otrzymuje bezpłatnie analogiczny wzór dokumentu przetłumaczony na język ukraiński.

Opis

Klauzula Informacyjna dla przedszkola

Przepisy art. 13 i 14 RODO określają obowiązku administratorów danych osobowych, jakie muszą oni realizować podczas pozyskiwania danych osobowych. Problematyczną kwestią jednak to, iż zmieniająca się rzeczywistość prawna, pojawiające się nowe zadania do realizacji przez podmioty medyczne – pociąga za sobą tworzenie coraz to nowych wzorów klauzul informacyjnych. Stare klauzule natomiast podlegają ciągłym modyfikacjom i zmianom. Wszystko to wymaga, czasu, poświęcenia i zaangażowania ze strony ADO.

Wzór dokumentacji przygotowany w dwóch wersjach

Sprzedawaną dokumentację przygotowaliśmy w języku polskim. Z uwagi jednak na obecną sytuacja każdy  kupujący otrzyma bezpłatnie także wersję wzory przetłumaczoną, wzór w języku ukraińskim.

Dokumentacja w języku polskim
Dokumentacja przetłumaczona na język ukraiński

Pozostałe nasze dokumenty dla oświaty ...