Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dokumentacja RODO dla oświaty

250,00 

Wzór upoważnienia dla pracownika szkoły

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów dedykowanych dla placówek oświatowych w skład, którego wchodzą następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz dla kandydata
  2. Klauzula informacyjna dla kandydata
  3. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
  4. Klauzula Informacyjna dla pracownika
  5. Zasady udzielania upoważnienia osobom zatrudnionym
  6. Wzór upoważnienia

 

Opis

Wzór upoważnienia dla pracownika szkoły