Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja RODO dla oświaty

250,00 

Wzór upoważnienia dla pracownika szkoły

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów dedykowanych dla placówek oświatowych w skład, którego wchodzą następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz dla kandydata
  2. Klauzula informacyjna dla kandydata
  3. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
  4. Klauzula Informacyjna dla pracownika
  5. Zasady udzielania upoważnienia osobom zatrudnionym
  6. Wzór upoważnienia

 

Opis

Wzór upoważnienia dla pracownika szkoły