Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Wytyczne dla szkół COVID-19

Original price was: 249,00 zł.Current price is: 199,00 zł.

Wytyczne dla szkół COVID-19 obowiązujące od 01.09.2021r.

Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS, dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych dyrektorzy zobowiązani zostali do prowadzenia i aktualizowania procedur funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów zawierających wszystkie wymagane dokumenty.

Każdy kupujący otrzymuje pakiet dokumentów

 • Procedury funkcjonowania szkoły w okresie pandemii:
  • pracy świetlicy w czasie pandemii;
  • realizacji zajęć w systemie hybrydowym;
  • biblioteki w czasie pandemii;
  • pracy bursy / internetu;
  • szkoły w trakcie pandemii;
  • stołówki w trakcie pandemii;
  • zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych;
  • bezpiecznego pobytu dziecka w szkole;
  • wydawania posiłków / catering;
  • postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19;
  • Informacja dla rodziców o ich obowiązkach.
  • Wytyczne MEin,GIS,MZ.
 • Dobre praktyki przy zdalnych lekcjach (UODO).
 • Zasady realizacji nauczania zdalnego.

Aktualizacja procedur bezpieczeństwa wewnętrznego

W związku z tym, iż Dyrektorzy zobligowani zostali do śledzenia zmian prawnych, w tym wytycznych, informujemy, iż nasza dokumentacja będzie podlegała aktualizacji w tym zakresie

Fakturowanie i wysyłka procedur.

 • Termin płatności: Przy wyborze płatności przelew tradycyjny automatycznie otrzymają Państwo e-mail zawierający Fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności.
 • Inny nabywca / Inny odbiorca: Podając dane do Faktury VAT istnieje możliwość zaznaczenia innego odbiorcy i innego nabywcy.
 • Natychmiastowa wysyłka dokumentów: E-mail z linkiem do pobrania dokumentacji otrzymają Państwo bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, na adres e-mail podany przy zakupie.

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Wytyczne dla szkół COVID-19 obowiązujące od 01.09.2021r.

Wytyczne dla szkół COVID-19 na nowy rok szkolny 2021/2022. Dnia 02 sierpnia 2021r., Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Na ich podstawie Dyrektorzy szkół zobowiązani zostali do przygotowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Ponadto nałożono na nich także obowiązek na bieżąco aktualizowania ww. procedur, regulaminów.

W ostatnich dniach wiele mówi się o bezpiecznym powrocie uczniów do szkół z dniem 1 września. `Minister Edukacji i Nauki na konferencjach wielokrotnie powtarzał, że są przygotowywane procedury i przepisy, które mają umożliwić uczniom bezpieczny powrót do nauki stacjonarnej.

Niestety jeżeli ktokolwiek oczekiwał jasnych wytycznych wskazujących jakie działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów są dla dyrektorów obligatoryjne będzie mocno zawiedziony.

Już na wstępie wytycznych mamy informację, iż przedmiotowy dokument jest jedynie rekomendacją, a poszczególne decyzje co do zasad funkcjonowania placówki od 1 września ma podjąć dyrektor.