Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura COVID-19 dla kierowców taksówek

199,00 

Procedura COVID-19 dla kierowców taksówek

Procedury COVID-19 taxi, jakie przygotowaliśmy dla Państwa są w pełni zgodne z opublikowanymi wytycznymi dla kierowców taksówek przez GIS oraz Ministerstwo Rozwoju. Na kierowców taksówek nałożone zostały nowe obowiązki oraz obostrzenia obowiązujące przy wykonywaniu przez nich swojego zawodu w okresie pandemii koronawirusa. Obowiązki te służyć mają zapewnieniu bezpieczeństwa dla nich oraz dla pasażerów taxi. Opracowane przez nas procedury są kompletne i gotowe do wykorzystania w pracy kierowcy taxi.

Kupując zestaw naszych procedur otrzymają Państwo:

  • Procedurę bezpieczeństwa wewnętrznego COVID-19 dla taxi.
  • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 (kierowca)
  • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 (pasażer)
  • Wymagane infografiki dla pasażerów

Dostarczenie dokumentów:

Kompletny zestaw dokumentów przesyłany jest na e-mail podany w zamówieniu, w terminie do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

Jak zamówić Procedury COVD-19 dla taxi.

  • Wystarczy dodać produkt do koszyka, wypełnić dane zamawiającego i dokonać wpłaty.
  • Można także procedury zamówić kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 694 494 240

Autor opracowania: Patrycja Żarska – Cynk

Opis

Procedura COVID-19 dla kierowców taksówek

Procedura COVID-19 dla kierowców taksówek to kompletny zestaw dokumentów opisujących zasady postępowania w związku z realizacją usługi przewozu osób w okresie pandemii koronawirusem. Procedura COVID-19 dla kierowców taksówek opracowana została zgodnie z Wytycznymi GIS oraz Ministerstwa Rozwoju.  Wytyczne nakładają na kierujących taksi szereg nowych obowiązków nie tylko w zakresie zachowania w odpowiednim stanie sanitarno – higienicznym swoich pojazdów.

Wytyczne GIS i Ministerstwa Rozwoju

Wytyczne GIS i MR odnoszą się do obowiązków opisanych w czterech obszarach:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
  2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa w pojeździe.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u kierowcy .
  4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2  u klienta.

Wybrane nowe obowiązki kierowców taksówek.

Obowiązkiem kierowcy taksówki będzie m.in. posiadanie indywidualnych środków ochrony, preparatów do dezynfekcji, wietrzenie pojazdu, nie korzystanie z AC, regularne wymienianie filtrów klimatyzacji, mycie rąk, utrzymywać pojazd w należytej czystości, dezynfekować powierzchnie pojazdu dotykane po każdym kursie, przygotować procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażeniem. W miarę możliwości stosować grodzie oddzielające od przestrzeni pasażerskiej. Dopilnowanie, aby pasażer posiadał środki ochrony indywidualnej. Ograniczenie korzystania z urządzeń dotykowych. Umieszczenie informacji dla pasażerów dotyczących zasad postępowania. Obowiązkiem jest także powstrzymanie się od wykonywania pracy w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 kierowcy. ​Szerzej o zagadnieniu piszemy w naszym opracowaniu „Procedury COVID-19 dla taxi

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

22.06.2020, 23.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020