Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wniosek o organizację zajęć w szkole w okresie pandemii COVID-19

59,00 

Wniosek o organizację zajęć w szkole w okresie pandemii COVID-19

Czy w związku z zamknięciem szkół od poniedziałku jest możliwość w uzasadnionych przypadkach organizacji zajęć w szkole? Zaskakująca rzecz, ale odpowiedź brzmi … Tak. Zajęcia organizuję się w szkole w kilku określonych przypadkach, a na to czy dyrektor ma obowiązek je zorganizować wpływ ma stan zdrowia ucznia, jak również praca zawodowa jego rodziców, elementem decydującym o powyższym mogą być także warunki domowe ucznia.

Przygotowaliśmy wzór wniosku o organizację zajęć dla uczniów w szkole w okresie pandemii COVID-19

  • Wzór wniosku dla szkół podstawowych
  • Wzór wniosku dla szkół ponadpodstawowych

Wniosek jest gotowym formularzem pozwalającym na uruchomienie procedury organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla mojego dziecka.

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Wniosek o organizację zajęć w szkole w okresie pandemii COVID-19

Zaskakująca odpowiedź, zdalne nauczanie w szkole

Tak,  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389 ze zm.), które obowiązywać będzie od 22 marca 2021.

Wniosek pozwalający na organizację pracy w szkole

Przygotowaliśmy wzór wniosku, który wykorzystany może być jako inicjujący obowiązek organizacji pracy w szkole, w okresie pandemii COVID-19.