Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej – kontynuuję cykl publikacji poświęconych tematyce pracy zdalnej, jaka uregulowana została w Kodeksie pracy. Tym przybliżę przepis dotyczący obowiązków pracodawcy i pracowników wykonujących pracę zdalną w obszarze ochrony danych osobowych. Danych, które niewątpliwie mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem pracy zdalnej. Pojawiał będzie się nam także nowy element związany z przetwarzaniem. Element bezpieczeństwa takiego przetwarzania. Element nowych ryzyk związanych z dostępem zdalnym do zasobów danych, niezbędnych do przetwarzania w ramach pracy zdalnej. Element procesu prowadzenia komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą z wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość.

Czytaj dalej