Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej – kontynuuję cykl publikacji poświęconych tematyce pracy zdalnej, jaka uregulowana została w Kodeksie pracy. Tym przybliżę przepis dotyczący obowiązków pracodawcy i pracowników wykonujących pracę zdalną w obszarze ochrony danych osobowych. Danych, które niewątpliwie mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem pracy zdalnej. Pojawiał będzie się nam także nowy element związany z przetwarzaniem. Element bezpieczeństwa takiego przetwarzania. Element nowych ryzyk związanych z dostępem zdalnym do zasobów danych, niezbędnych do przetwarzania w ramach pracy zdalnej. Element procesu prowadzenia komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą z wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość.

Dowiedz się więcej