Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży, jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, na swoich stronach, od 01 września 2020r., zmianie uległa lista leków refundowanych dla kobiet w ciąży.

Lista bezpłatnych leków to 114 pozycji.

Ministerstwo Zdrowia ujęło w opublikowanym wykazie listę 114 najczęściej stosowanych produktów przez kobiety w ciąży, dostępnych na receptę. Zgodnie z zapewnieniami resortu, lista ta będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

Dla kogo bezpłatne leki.

Dostępność produktów, ujętych na liście bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży, powstaje od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza. Lekarza, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, bądź też lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w takiej dziedzinie, bądź też przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu. Szczegółowe zasady refundacji, opisane zostały w Ustawie z dnia 12 maja 2011r.o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 357)

Recepta na leki refundowane "C".

Receptę na leki refundowane, czyli takie które na opisane zostały kodem uprawnienia dodatkowego pacjenta „C”, będzie mógł wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inny lekarz – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę.

Podstawy prawne.

Tekst niniejszy powstał przy współpracy z portalem społecznościowym dla kobiet w ciąży brzuszek.net

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep