Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

EDM w mMedica bezpłatna wycena wdrożenia

0,00 

EDM w mMedica – wdrożenie

Wszystko czego potrzebujesz w przychodni, w gabinecie, w szpitalu aby uruchomić moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w programie mMedica Asseco Poland S.A. Zamów już teraz całkowicie bezpłatną wycenę wdrożenia EDM w mMedica. 

Usługa wdrożenie modułu EDM w mMedica obejmuje m.in.:

  • analizę systemu informatycznego jednostki – pod kątem gotowości do wdrożenia EDM
  • wydanie zaleceń dla systemu informatycznego
  • przygotowanie infrastruktury informatycznej pod instalację modułu EDM mMedica
  • etap wdrożenia i instalacj
  • etap testowania poprawności działania elektronicznej dokumentacji medycznej
  • szkolenia personelu (opcjonalnie) z prowadzenia dokumentacji medycznej w module EDM.

Po dodaniu do koszyka:

Po dodaniu produktu do koszyka, za cenę 0,00 zł i jego zamknięciu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie, celem omówienia terminu, sposobu realizacji usługi wyceny wdrożenia modułu EDM w mMedica.

Wykonawca: Informatyka-Serwis
Zasięg: bez ograniczeń
Rodzaj usługi: zakres dostosowany do potrzeb Klienta
Wycena usługi wdrożenia EDM w mMedica:
bezplatnie

 

Opis

EDM w mMedica – Informatyka Serwis.

Jeśli chcą Państwo uruchomić moduł EDM w mMedica należy przygotować swój system teleinformatyczny oraz personel.

Elektroniczna dokumentacja medyczna od kiedy.

Zgodnie z art. 11 w zw. z art. 56 ust. 1 Ustawy USIOZ jednostki medyczne od dnia 01 stycznia 2019 r. mają obowiązek prowadzenia wskazanych dokumentów w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Co to jest elektroniczna dokumentacja medyczna.

Przypomnijmy dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Nie wystarczy jednak nadać cyfrowej formy dokumentacji medycznej aby prowadzić tzw. EDM. Nie wystarczy więc po prostu zapisać w programie mMedica podstawowym dokumentacji, aby jednostka realizowała obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 6) USIOZ EDM to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej. Dokumenty które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  • recepty,
  • określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,
  • skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59 aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

Jeśli więc Państwa przychodnia, gabinet szpital przygotowuje ww. dokumenty macie obowiązek prowadzenia ich w postaci EDM. Jeśli korzystacie z programu mMedica należy wdrożyć dodatkowe moduły, moduł EDM, moduł eArchiwum oraz przygotować system informatyczny.

Moduł EDM w mMedica i wymagania dla systemu teleinformatycznego.

Uruchomienie modułu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  w mMedica wiąże się z koniecznością zapewnienia określonych funkcjonalności po stronie jednostki medycznej. Warunków, jakie musi spełniać system przychodni, gabinetu, szpitala określone zostały w w Rozdziale 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia. „Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektroniczne” Więcej na ten temat dowiedzą się Państwu czytając nasze darmowe opracowanie Proste to RODO – elektroniczna dokumentacja medyczna. Zwrot „system informatyczny” należy rozumieć szeroko. Dlatego nie należy ograniczać zapewnienia opisanych funkcjonalności w Rozporządzeniu RDM tylko do samego oprogramowania użytkowanego w ramach systemu. Cały system teleinformatyczny, powinien odpowiadać ww. wymogom, kiedy jednostka podejmie decyzję o prowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w całości. Uwaga dotyczy to także prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Reasumując przy EDM system opisane funkcjonalności powinien spełniać od dnia 01 stycznia 2019r.

EDM w mMedica spełnia wymagania ustawowe.

Producent Asseco gwarantuje składając stosowne oświadczenia, iż przygotowany moduł EDM w mMedica posiada wszystkie prawem wymagane funkcjonalności.