Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo w 2023 roku

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo także w 2023 roku

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo także w 2023 roku – jak zapowiadaliśmy cytując CeZ – Minister Zdrowia wydłużył do 31 października 2023 r. okres finansowania wydatków placówek medycznych na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia ...

Ze wsparcia mogą skorzystać szpitale, które prowadzą leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą, lecznictwo uzdrowiskowe oraz  opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. O dofinansowanie mogą też ubiegać się placówki, które  mają umowę na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, ale nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, lub mają umowę na realizację pilotażu w centrach zdrowia psychicznego.

Jaka będzie wysokość wsparcia ...

Wysokość wsparcia zależy od wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Minister Zdrowia uzależnił złożenie wniosku o dofinansowanie od poziomu dojrzałości teleinformatycznej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie ...

Placówki mogą otrzymać wsparcie w 2023 r. na zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych, systemów Firewall, poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa oraz zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.

Audyt końcowy sprawdzający ...

Ministerstwo Zdrowia sfinansuje wydatki pod warunkiem przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa, które potwierdzą spełnienie kryteriów.

Służymy pomocą ...

Wsparcie na etapie przygotowania projektu. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wspieramy w prawidłowym stworzeniu harmonogramu zakupów. Doradzamy i pokazujemy gotowe rozwiązania.

Proste to RODO
tel. 694 494 240

Wsparcie w realizacji zakupów. Wspieramy podmioty medyczne zaopatrując je w odpowiedni sprzęt i elementy systemu teleinformatycznego, zgodnie z przyjętą koncepcją podnoszenia zyberbezpieczeństwa w podmiocie.

 Proste to RODO
tel. 694 494 240

Prowadzimy audyty sprawdzające końcowe.Realizujemy audyty sprawdzające poziom zwiększenia stopnia cyberbezpieczeństwa w następstwie realizacji zaplanowanych zakupów z dofinansowania.

 Proste to RODO
tel. 694 494 240

Wsparcie dla podmiotów medycznych ...

Źródło informacji

Dodaj komentarz