Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Baza Aktów Własnych NFZ

Baza Aktów Własnych NFZ

Jak czytamy w Komunikacie NFZ od dnia 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia publikowane są w Bazie Aktów Własnych. Bez wątpienia, tego rodzaju rozwiązanie  istotnie poprawi komfort pracy, w szczególności jeśli dostępność tekstów ujednoliconych będzie realizowana, tak jak zostało to zapowiedziane w komunikacie.