Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Baza Aktów Własnych NFZ

Baza Aktów Własnych NFZ

Baza Aktów Własnych NFZ

Jak czytamy w Komunikacie NFZ od dnia 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia publikowane są w Bazie Aktów Własnych. Bez wątpienia, tego rodzaju rozwiązanie  istotnie poprawi komfort pracy, w szczególności jeśli dostępność tekstów ujednoliconych będzie realizowana, tak jak zostało to zapowiedziane w komunikacie.

Dowiedz się więcej