Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Odszkodowanie za zarażenie się w pracy

Odszkodowanie za zarażenie się w pracy

Odszkodowanie za zarażenie się w pracy – to oraz inne rozwiązania przedstawione zostały w treści poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 (Druk 1981).

Pozostawiamy projekt bez komentarza ...

Lektura całości projektu oraz przygotowanego do niego uzasadnienia sprawia, iż odwołując się do naszego doświadczenia życiowego pozostawiamy zapisy na tym etapie bez komentarza naszego – zachęcając jednak Państwa do zapoznania się z całością projektu.

Materiały źródłowe ...