Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Odszkodowanie za zarażenie się w pracy

Odszkodowanie za zarażenie się w pracy

Odszkodowanie za zarażenie się w pracy – to oraz inne rozwiązania przedstawione zostały w treści poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 (Druk 1981).

Pozostawiamy projekt bez komentarza ...

Lektura całości projektu oraz przygotowanego do niego uzasadnienia sprawia, iż odwołując się do naszego doświadczenia życiowego pozostawiamy zapisy na tym etapie bez komentarza naszego – zachęcając jednak Państwa do zapoznania się z całością projektu.

Materiały źródłowe ...