Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Cyberbezpieczeństwo w sekretariacie szkoły

Cyberbezpieczeństwo w sekretariacie szkoły

Cyberbezpieczeństwo w sekretariacie szkoły – niestety wciąż dla wielu zwrot ten pozostaje abstrakcyjnym sformułowaniem, pomimo tego, iż w realiach szkolnych obecny faktycznie jest od dawna.

Czym jest to cyberbezpieczeństwo ...

Przez cyberbezpieczeńśtwo rozumie się zarówno zapewnienie bezpiecznej aktywności uczniów w środowisku cyfrowym, ale także i podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom odnoszącym się do bezpieczeństwa sieci, serwerów, danych na urządzeniach. Doświadczenia minionego okresu, w którym to nauczanie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, stało się koniecznością pokazują nam, nie tylko to, jak trudno jest przeprowadzić taki proces, ale także pokazują nam to, jak trudno jest zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe podczas jego realizacji. Cyberbezpieczeństwo jednak to nie tylko zagrożenia, które należy minimalizować i eliminować w procesie nauczania. Tego rodzaju zagrożenia powstają także w obszarze działań podejmowanych przez personel administracyjny szkoły.

Nasze doświadczenia ...

Treścią niniejszej publikacji pragniemy wzbudzić Państwa realne zainteresowanie tematem. Pragniemy zasygnalizować konieczność i realną potrzebę podejmowania działań, które służyć będą rozwiązaniu problemu cyberbezpieczeństwa w szkołach. Z naszego doświadczenia płyną niepokojące wnioski – cyberbezpieczeństwo w sekretariacie szkoły praktycznie nie istnieje.

Warto zadać sobie kilka pytań i udzielić odpowiedzi ...

Jak czytamy w treści opracowania w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów „.

cyt.: „(…)Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia podstaw bezpieczeństwa cyfrowego w szkole odgrywają działania profilaktyczne (prewencyjne) prowadzone wobec i z udziałem wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów i ich rodziców, dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (np. psychologów, pedagogów, pracowników sekretariatu). Działania te powinny mieć charakter systemowy, ciągły, wieloletni i skoordynowany, a ich zakres należy wpisać w realizowane w szkole programy: wychowawczoprofilaktyczny i inwestycyjny. (…)”.

Warsztaty szkoleniowe dla pracowników sekretariatów

  • Podczas szkolenia, jakie przygotowuję dla Państwa wspólnie z portalem PTR, mowa będzie o bieżących zagrożeniach w cyberbezpieczeństwie, które znacząco nasiliły się z uwagi na pandemię i masowy rozwój zdalnej pracy.
  • Na szkoleniu w szczególności skupię się na tzw. czynniku ludzkim i metodzie najpopularniejszego rodzaju ataku hackerskiego na świecie jakim jest phishing. Atak ten nie tylko jest najpopularniejszy, ale również najbardziej skuteczny (pewnie dlatego jest najpopularniejszy). Haker nie musi być wybitnym specjalistą z zakresu informatyki, a jedynie dobrym socjotechnikiem i korzystać z gotowych rozwiązań.
  • Przeprowadzę również symulację kilku ataków hakerskich wzorując się na rzeczywistych sytuacjach jakie miały miejsce w Polsce, dwie główne symulacje będą dotyczyć:
    • ataku hakerskiego bez użycia złośliwego oprogramowania
    • ataku hakerskiego z użyciem złośliwego oprogramowania
  • Oczywiście symulacje będą dotyczyć scenek sytuacyjnych, a nie przeprowadzenia rzeczywistego ataku na żadną instytucję (ponieważ to nielegalne).
  • Na koniec szkolenia wskażę w jaki sposób bronić się przed takimi atakami i podam kilka zasad cyberhigieny.