Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowe restrykcje w szkołach, rząd znów wszystko zrzucił na dyrektorów

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Nowe restrykcje w szkołach, rzad znów wszystko zrzucił na dyrektorów.

Nowe restrykcje w szkołach, rząd znów wszystko zrzucił na dyrektorów. Nie milkną głosy związane z krytyką decyzji odnoszących się do funkcjonowania placówek oświatowych od 01 września 2020r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza szereg obowiązków na dyrektorów szkół i placówek, a przygotowane Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. wcale nie rozwiewają wątpliwości.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Q&A.

Ministerstwo więc przygotowało Q&A, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r. w którym odpowiada m.in. na pytanie „Kiedy rodzice mogą wysłać dziecko do szkoły?

Dyrektorzy w kropce.

Niestety MEN nie przygotował procedur ani wzorców w jaki sposób np. ma odbywać się opiniowanie sytuacji epidemicznej ze strony Stacji Sanitarno-epidemiologicznej, brak również jasnych wytycznych jakie procedury winny być wdrożone w placówce oraz jak prowadzić zajęcia w sytuacji, gdy praca placówki zostanie zawieszona.

Pomagajmy rodzicom zrozumieć sytuację.

Warto również edukować rodziców i budować u nich świadomość odpowiedzialności za lekkomyślne zachowanie (nie odbycie obowiązkowej kwarantanny czy wysłanie chorego dziecka do szkoły czy przedszkola).

Dyrektorze uważaj na wprowadzające w błąd poradniki internetowe.

W Internecie krąży pełno pytań i przedziwnych odpowiedzi, można również znaleźć różnego typu ankiety, które podobno dyrektorzy mają zbierać od rodziców, co niestety ale nie tylko jest praktyką niewłaściwą co jeszcze niezgodną z prawem. Warto wdrożyć takie procedury i takie wzorce dokumentów, które nie tylko nie sparaliżują pracy placówki co jeszcze pozwolą wykazać się zgodnością z wytycznymi i przepisami prawa w tym przepisów o ochronie danych osobowych.

Sprawdzone i merytorycznie poprawne procedury dla Państwa.

Takie sprawdzone i przygotowane z należytą starannością można pobrać z naszego sklepu do czego gorąco zachęcam. W skład kompletnej dokumentacji, jaką przygotowaliśmy dla Państwa, którą można zakupić w naszym sklepie,  wchodzi szereg opracowań, wzorów i instrukcji, gotowych do wykorzystania w Państwa placówce. Dokumenty naturalnie zostały przygotowane w taki sposób, iż można je swobodnie edytować w programie, zapisywać, drukować i wykorzystywać do swoich celów służbowych. Celem naszym jest ułatwienie Państwu pracy. Dokumentacja zgodna jest z aktualnymi wytycznymi MEN i GIS.

 • Check lista  przygotowania placówki do pracy zdalnej po 1 września 2020 roku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Informacja o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty.
 •  Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.
 • Procedury:
  • bezpiecznego pobytu dziecka w szkole.
  • postępowania w bibliotece.
  • postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
  • wewnętrzna organizacji pracy bursy.
  • wydawania posiłków.
 • Informacja dla rodziców o ich obowiązkach.
 • Dobre praktyki przy zdalnych lekcjach (UODO).
 • Zalecenia dobre rady dla szkół, strefa czerwona.
 • Zalecenia dobre rady dla szkół strefa żółta.

Bezpieczny powrót do szkoły w okresie pandemii

Nasze wybrane oferty ze Sklep RODO w oświacie

Dodaj komentarz